Afklarende samtaler:

Formålet med en afklarende samtale er at afklare personens nuværende psykiske vanskeligheder i relation til den kendte autismespektrumforstyrrelse samt at afklare motivation, behov for samt hvorvidt personen forventes at kunne profitere af et samtaleforløb hos psykolog. Ligeledes kan der peges på andre relevante indsatsmuligheder. Forinden samtalen indhentes tilgængelige sagsakter, som vil indgå i vurderingen. Der udarbejdes efterfølgende et notat som opsummerer sagsakter, som indeholder en overordnet beskrivelse af emnerne i samtalen og de aktuelle vanskeligheder/symptomer samt overordnede forslag til, hvordan vanskelighederne/symptomerne kan afdækkes yderligere eller forsøges støttet, fx via psykologsamtaler, pædagogisk indsats, supervision, neuropsykologiske undersøgelse, etc.

Målgruppen for afklarende samtaler er borgere med en autismespektrumforstyrrelse samt støttepersoner. Såfremt borgerens funktionsniveau ikke tillader borgerens egen deltagelse, kan samtalen afholdes udelukkende med pårørende eller fagpersoner tilknyttet borgeren med samtykke fra borgeren / værge. 

Indragelse af netværk: Vi anbefaler, at pårørende / daglige støttepersoner inddrages i varierende grad i forløbet med henblik på at sikre overførsel af læring fra samtalerne til dagligdagen. 

Vi gør opmærksom på, at der kan være 14 dages behandlingstid på indstillingerne til afklarende psykologsamtale. 

Hent indstillingsskema til afklarende psykologsamtale her

Se guide til hvordan du henter journal og epikrisepapirer her

Basispakke afklarende samtale 3500 kr.*     
  • Gennemgang af sagsakter 
  • Samtale varighed 90 min. 
  • Notatskrivning (opsummering af sagsakter, information fra samtalen, vurdering og anbefaling af indsats)
  • Notat tilsendes uden gennemgang med borger 

 

 

Tilkøb       
  • Tilbagemeldingsmøde 60 min. med gennemgang af notat og opsummering af pædagogiske anbefalinger 1055 kr.
         
  • Ønskes den afklarende samtale afholdt andre steder end på Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge, Nørresundby, tillægges kørsel og køretid. 


*For brugere tilknyttet Autismecenter Nord-Bo i dagbeskæftigelse eller modtager bostøtte over 5 timer/uge: Kontakt din vejleder

* Ved afbud senere end 48 timer før aftalen, opkræves der for 1 time.

         

KONXION A/S