Om tilbuddet

 
 
De Gule Værksteder er et pædagogisk individuelt tilrettelagt beskæftigelsestilbud. Når man får et tilbud hos os, bliver der udarbejdet et individuelt arbejdsskema, som kan indeholde forskelligt arbejde på hovedværkstederne. Værkstedsmedarbejderne kan udover at arbejde på et af hovedværkstederne også have arbejdsopgaver på sit skema, som går på tværs af værkstederne, eller som ikke er tilknyttet værkstederne, som f.eks. pedel og computeropgaver.
 
I 2009 blev der åbnet op for at etablere Ekstern Beskyttet Beskæftigelse, hvor værkstedsmedarbejderen indgår på en ekstern arbejdsplads med støtte, vejledning og opfølgning fra et personale fra De Gule Værksteder.
 
Desuden kan der indgå elementer som motion, deltagelse i udarbejdelse af Autismecenter Nord-Bo’s blad – Nord-Bo Nyt, computertid m.m. i arbejdsskemaet. Arbejdet er således individuelt tilrettelagt og giver mulighed for at tilgodese de udviklingsmuligheder, den enkelte medarbejder har både fagligt, personligt og socialt.
 
Der forventes en produktion på værkstederne, der som udgangspunkt skal dække lønudgifterne til værkstedsmedarbejderne.
 

         

KONXION A/S