Fagpersonkursus

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. sundhedsplejersker, socialrådgivere, pædagoger, lærere, mentorer, støttepersoner, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelser. Kursisterne vil blive introduceret til de generelle kendetegn ved autismespektrumforstyrrelse og herunder den særlige tænke- og læringsstil, der knytter sig til diagnosen. De vil ligeledes få information om stress og belastningsreaktioner ofte set i forbindelse med autismediagnosen. Herunder hvordan stress opstår, hvilke symptomer vi kan være opmærksomme på, og hvordan vi som omgivelser kan forstå og støtte. Ligeledes vil der blive givet eksempler på, hvordan en pædagogisk tilgang, med udgangspunkt i bl.a. struktur og forudsigelighed, kan se ud i praksis. Herunder introduceres til værdien og vigtigheden af sammen med personen med autisme at undersøge de særlige perspektiver, vedkommende har. Der vil blive givet helt konkrete eksempler på, hvordan du kan arbejde med opklaring gennem fx visuelt strukturerede samtaler og spørgeark.

Dagene vil foregå som en vekslen mellem faglige oplæg, summepauser mellem kursister og konkrete øvelser, hvor du som kursist får mulighed for, at sætte dig ind i, hvordan mennesker med autisme kan føle sig udfordret i dagligdagen.


Indhold:
• Diagnosen og de tidlige tegn
• Komorbiditet
• Triaden af funktionsforstyrrelser
• Den autistiske tænke- og læringsstil
• Stress og belastningsreaktioner
• Pædagogiske behov i tilknytning til diagnosen, med praktiske eksempler
• Praktisk inspiration til undersøgelse af og opklaring på perspektiver, gennem struktureret samtale med
personen med autisme


Praktisk information
• Målgruppe: Professionelle
• Dato: Mandag d. 17/9-2018 og Tirsdag d.18/9-2018 kl. 9:00-15:00
• Sted: Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge 2-4 1.sal, 9400 Nørresundby
• Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 6/9-2018 på www.nordbo.dk, cho@nordbo.dk eller tlf. 98279042
• Evt. afbud skal gives 7 dage før kursusstart. Derefter er tilmeldingen bindende
• Kursusholdere: Specialpædagogisk konsulent Susan Gulstad og Autoriseret psykolog Catrine Madsin
• Pris: 2100 kr. for begge dage pr. person inklusiv forplejning og kursusmateriale
• Nem og gratis parkering lige ved døren
• 100 meter fra Lindholm Station (Bus og tog)
• Kurset kan bookes som eksternt kursus, hvis der eks. ønskes et kursus for en samlet personalegruppe.


Kursisterne udtalte i 2017 følgende:
“Det har været et rigtig højt fagligt indhold. En masse teori og en masse praksiseksempler”
“Godt teoretisk fundament og god visualisering af forskellige problemstillinger”
“Alt i alt et meget inspirerende og lærerigt kursus, hvor underviserne er meget engagerede og fagligt dygtige”.
“Tak for at I har vakt min gnist og interesse for at kæmpe videre med nogle af de store og
frustrerende udfordringer”
“Underviserne har tydeligvis hænderne dybt begravet i dagligdagsproblematikken, og formår derved at være
nærværende og autentiske”

         

KONXION A/S