Persondataforordningen

EU's nye persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018, og som skal sikre alle personers rettighed over egne data, arbejder Autismecenter Nord-Bo målrettet og løbende med at efterleve på alle niveauer.

Autismecenter Nord-Bo har allerede indgået aftaler med mange samarbejdspartnere vedr. persondataforordningen bl.a. i forhold til, hvem der har de lovmæssige forpligtelser som dataansvarlig og som databehandler og vi er godt i gang med at indgå aftale med alle øvrige samarbejdspartnere.

Derudover indføres en række nye interne procedurer for håndtering af persondata, der gør at Autismecenter Nord-Bo generelt bliver endnu mere skarp på at håndtere personoplysninger. Der opbygges bl.a. en helt ny organisering af det interne it-system, der betyder, at alle personoplysninger bliver arkiveret således Autismecenter Nord-Bo eksempelvis altid kan efterkomme et ønske om at få data udleveret og al persondata vil også altid kunne slettes, når et samarbejdsforhold afsluttes.

 

         

KONXION A/S