Målsætning

  • At tilbyde mennesker med autismespektrumforstyrrelser arbejde, som tilgodeser de særlige behov, denne målgruppe har, og herigennem at give en glæde og tryghed og arbejdsidentitet i en fast struktureret hverdag
  • At udføre opgaver – herunder sideproduktioner – for private og / eller offentlige virksomheder, samt specialiseret beskæftigelse og egenproduktioner
  • At opgaverne udføres på markedsvilkår og med fri prisfastsættelse
  • At have fokus på, at det kunderelaterede i arbejdet vil højne tilfredsheden og glæden i arbejdet
  • Målsætning er desuden dels en højnelse af den enkeltes arbejds- og produktionsmæssige evne og dels opnåelse af udviklingsmæssige og kompetencemæssige færdigheder på det personlige, kommunikative og sociale område

Overordnet målsætning: Så høj en grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt.

         

KONXION A/S