Netværksmøder

Deltagelse i netværksmøder af psykolog
 • Takseres pr. påbegyndt halve time med timepris 1055 kr.
 • Dertil kommer tillæg for køretid og km.takst 
 • Tilkøb: Dokumentation i form af notat eller andet materiale afregnes ud fra anslået timeforbrug til timepris 1055 kr. og takseres pr. påbegyndt halve time. 

 

Deltagelse i netværksmøde af psykolog med mødelederfunktion
 • Udarbejdelse og udsendelse af dagsorden
 • Koordiering af mødetidspunkt
 • Mødeledelse
 • Udarbejdelse og udsendelse af kort aftalereferat 
 • Takseres pr. påbegyndt halve time med timepris 1055 kr.
 • Dertil kommer tillæg for køretid og km.takst 
 • .Engangstillæg på 1055 kr. for mødelederfunktionen
 • Tilkøb: Dokumentation i form af notat eller andet materiale afregnes ud fra anslået timeforbrug til timepris 1055 kr. og takseres pr. påbegyndt halve time. 

 

         

KONXION A/S