Pædagogik

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætninger og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de personlige, sociale, psykiske, fysiske, intellektuelle og praktiske færdigheder.

Der er opbygget et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der giver den enkelte bruger livskvalitet, samt medvirker til at afklare fremtidige uddannelses-, beskæftigelses-, fritids- og bomuligheder.

 

 

         

KONXION A/S