Grundlag og mål

Vi har på Autismecenter Nord-Bo præciseret og beskrevet den overordnede pædagogiske målsætning for arbejdet i en række praktisk håndterbare principper, som er styrende for det pædagogiske arbejde. Disse principper er følgende:

  • At den enkelte opnår en så høj grad af selvstændighed som muligt på så mange områder som muligt
  • At behandle den enkelte med respekt og værdighed
  • At give den enkelte en varieret, indholdsrig og udviklende hverdag med udgangspunkt i den enkeltes muligheder, behov og interesser
  • At udvikle kommunikation og sociale færdigheder
  • At vedligeholde tilegnede færdigheder
  • At give den enkelte mulighed for at udvikle deres individuelle evner på en sådan måde, at den enkelte oplever øget selvværd
  • At udvikle og fastholde et tæt samarbejde med forældre/pårørende

         

KONXION A/S