Pædagogiske metoder og strategier for forældre til børn med autisme

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat. Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den særlige autistiske tænkning og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes. Gennem faglige oplæg, fælles drøftelse og tid til at arbejde med udvalgte pædagogiske metoder vil kurset give deltagerne en bagvedliggende viden om den autistiske tænkning og en fornyet opmærksomhed på de pædagogiske metoder. Ofte har vi på vores forældrekurser oplevet, at der efterfølgende dannes netværk mellem deltagerne.


Indhold:
• Triaden af funktionsforstyrrelser
• Den autistiske tænkning, hvor de særlige karakteristika og udfordringer uddybes
• Sammenhængen mellem autisme, stress og belastningssymptomer
• Pædagogiske redskaber, metoder og strategier, som kan støtte barnet og familien i hverdagen
• Mulighed og tid til at arbejde med udvalgte metoder


Praktisk information
• Målgruppe: Forældre til børn/unge med autisme
• Dato: Onsdag d. 5/9-2018 og torsdag d. 6/9-2018 kl. 9:00-15:00
• Sted: Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge 2-4 1.sal, 9400 Nørresundby
• Tilmeldingsfrist: Mandag d. 27/8-2018 på www.nordbo.dk, cho@nordbo.dk eller tlf. 98279042
• Evt. afbud skal gives 7 dage før kursusstart. Derefter er tilmeldingen bindende
• Kursusholder: Specialpædagogisk konsulenter Mette Bang og Ann Hornum
• Pris: 2100 kr. for to dage pr. person inklusiv kursusmateriale og forplejning
• Nem og gratis parkering lige ved døren
• 100 meter fra Lindholm Station

         

KONXION A/S