Priser i Rådgivningsafdelingen 2017

 

Rådgivning/vejledning     
Konsulenthonorar 818,00 kr./time
Køretime 400,00  kr/time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
Km takst 3,53 kr. pr. km

Selvforståelsesforløb*

8998,00 kr. 

 

Psykolog  
Psykologsamtale               1030,00 kr./time
Køretime 470,00 kr./time
Km takst 3,53 kr pr. km.
Udredning 975,00 kr./time                                                    
Supervision                       1265,00 kr./time                                                   

 

Kurser**  
En hel kursusdag              11.455,00 kr.                                          
En halv kursusdag 5.715,00 kr.

 

* Et selvforståelsesforløb inkluderer 5 samtaler á 1,5 time, notatskrivning 2 timer, deltagelse i afsluttende møde med borger og rådgiver 1,5 time.

**Kurser er eksl. timer for køretid og kilometerpenge efter gældende takster.
Priserne er regionale, det drøftes i afdelingen hvorvidt der skal tilægges køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage, drøftes det om mulighed for rabat.

Kontakt administrativ koordinator Christiana H. Overgaard på tlf. 98 27 090 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.

 

             

KONXION A/S