Priser i Rådgivningsafdelingen 2018

 

Rådgivning/vejledning     
Konsulenthonorar 835,00 kr./time
Køretime 410,00  kr/time (der afregnes pr. påbegyndt halve time)
Km takst 3,54 kr. pr. km

Selvforståelsesforløb*

8998,00 kr. 

 

Psykolog  
Afklarende psykologsamtale 90 min. 3500,00 kr./time
Psykologsamtale               1055,00 kr./time
Køretime 480,00 kr./time
Km takst 3,54 kr pr. km.
Udredning 1000,00 kr./time                                                    
Supervision                                        1295,00 kr./time                                                    
Attestation (PSYK115) 934,00 kr.
Aktuel situation (PSYK125) 1556,00 kr. 

 

 

 

Kurser**  
En hel kursusdag              13.455,00 kr.                                          
En halv kursusdag 6300,00 kr.

 

* Et selvforståelsesforløb inkluderer 5 samtaler á 1,5 time, notatskrivning 2 timer, deltagelse i afsluttende møde med borger og rådgiver 1,5 time.

**Kurser er eksl. timer for køretid og kilometerpenge efter gældende takster.
Priserne er regionale, det drøftes i afdelingen hvorvidt der skal tilægges køretid/km til det eksterne kursus. Ved kursusdage over flere sammenhængende dage, drøftes det om mulighed for rabat.

Kontakt administrativ koordinator Christina H. Overgaard på tlf. 98 27 090 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.

 

         

KONXION A/S