Rådgivning 

Vi tilbyder individuel støtte til personer med autismespektrumtilstande samt rådgivning og vejledning til forældre og andre netværkspersoner.

Der tilbydes blandt andet rådgivning i hjemmet eller på Autismecenter Nord-Bo. Formålet med rådgivningen er at skabe forståelse for barnets/den unges/egne  udfordringer samt at skabe kendskab til de redskaber der er vigtige og nyttige i hverdagen. 

Kontakt administrativ koordinator Christina H. Overgaard på tlf. 98 27 90 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.

         

KONXION A/S