Rammerne

  • Omfatter 215 dage om året
  • Åbent dagligt fra 8.30–14.30 (personale fra 8–15.00)
  • Mulighed for tilkøb af klubaktivitet (Klub Nord-Bo)
  • Mulighed for tilkøb af forplejning
  • Transport til og fra Autismecenter Nord-Bo ikke inkluderet i prisen
  • Der udarbejdes skriftlige status- og opfølgningsnotater løbende, som kan rekvireres af pårørende, sagsbehandlere og andre relevante personer
  • På De Gule Værksteder får man jf. lov om social service, § 105, udbetalt løn. Det er væsentligt at lønnen ses som et supplement til social pension (se vejledning vedr. lønindplaceringer). Hent Aflønning af medarbejder i De Gule værksteder
  • Når man får et tilbud på De Gule Værksteder har man mulighed for et varigt tilbud

 

Kantinen
Der er tilknyttet en kantine til afdelingen. I kantinen kan man indtage morgenmad, frokost og ellers opholde sig i pauser mv. Kantinen drives af personale og værkstedsmedarbejdere fra afdelingen.

Man kan mod betaling tilmelde sig madordning og dermed få adgang til Ta’selv- bord hver dag, men man kan også vælge at medbringe egen madpakke. Der er også mulighed for at tilmelde sig kaffeordning alene og få adgang til fri kaffe, te og frugt

         

KONXION A/S