Tidlig indsats

- autismefagligt grundkursus for fagpersoner der arbejder inden for småbørnsområdet 0-6 år.

Kurset henvender sig til professionelle, der arbejder med børn i alderen 0-6 år herunder personale i vuggestuer, børnehaver, øvrige småbørnsinstitutioner og sundhedsplejersker, PPR og sundhedsfagligt personale. Formålet med kurset er at give professionelle en grundlæggende indsigt i og viden om autisme hos småbarnet, og derigennem forudsætninger for at iværksætte en tidlig indsats. Vi fokuserer på de tidlige tegn på autisme, og klæder fagfolk på til at identificere disse tegn. Desuden har vi fokus på de pædagogiske redskaber og strategier der kan støtte barnet til bedst mulig udvikling.

Indhold:
• Diagnose og tidlige tegn
• Særlige karakteristika hos småbarnet med autisme
• Barnets samspil med omgivelserne
• Pædagogiske redskaber – herunder indretning af miljø
• Sensoriske udfordringer
• Overgange til nye miljøer (børnehave og skole)
• Forældresamarbejde


Praktisk information
• Målgruppe: Professionelle
• Dato: Fredag d. 23/11-2018 kl. 9:00-15:00
• Sted: Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge 2-4 1. sal, 9400 Nørresundby
• Tilmeldingsfrist: Fredag d. 16/11-2018 på www.nordbo.dk, cho@nordbo.dk eller tlf. 98279042
• Evt. afbud skal gives 7 dage før kursusstart. Derefter er tilmeldingen bindende
• Kursusholdere: Specialpædagogisk konsulent Annette Overgaard og afdelingsleder Annette Møller
• Pris: 1200,00 kr. pr. person inklusiv kursusmateriale og forplejning
• Nem og gratis parkering lige ved døren
• 100 meter fra Lindholm Station (Bus og tog)
• Max. 25 deltagere

         

KONXION A/S