Specialdesignet forældrekursus

Vi tilbyder specialdesignede forældrekurser henvendt til forældre til børn og unge med en diagnose inden for autismespektret.

Kurset, som består af 5 samtaler á 2 timer, tager udgangspunkt i de særlige vilkår der gør sig gældende i familien. Der vil blive undervist ud fra en forståelse af det enkelte barns særlige profil og de særlige autismespecifikke karakteristika som kendetegner barnet.

Der vil, ud fra visuelle modeller blive givet forklaringer på ”den autistiske tænkning” sammenkoblet med barnets adfærd ligesom der vil blive undervist i de pædagogiske metoder og tilgange der kan være med til at sikre bedst mulig trivsel og udvikling hos barnet.

Kurset vil som udgangspunkt blive afholdt på Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge 2-4, Nørresundby, med mindre andet aftales.

Prisen for et specialdesignet forældrekursus, inkl. materiale er 6.900,00.

For yderligere spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til

Afdelingsleder i Rådgivningsafdelingen Annette Møller

Tlf.: 41699640 / am@nordbo.dk 

 

         

KONXION A/S