Støtteteam

Støtteteamet kører ud til beboere i eget hjem, typisk til beboere der har behov for få støttetimer. Støtten gives på hverdage både i dag- og aftentimer. Støtteteamet arbejder i hele Region Nordjylland. 

I støtten kan der indgå praktiske opgaver, samtaler, strukturering, styrkelse af sociale færdigheder, støtte i at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet og lignende.

             

KONXION A/S