STU tilbud

  

Autismecenter Nord-Bo tilbyder STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) for unge fra 15 år med autismespektrumforstyrrelser efter »Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«. Dette uddannelsestilbud finder sted som en integreret del af dagtilbuddene på Autismecenter Nord-Bos afdelinger i Jammerbugt og Aalborg Kommune.

Der er tale om et flerårigt forløb, der skal ruste den unge bedst muligt til voksenlivet. 

I samarbejde med den unge vil vi finde den unges ressourcer og på baggrund af disse etablere mulighederne for, at vedkommende kan indgå i et uddannelsesforløb og/eller et arbejdsforhold på baggrund af en uddannelsesplan. Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om STU og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

 

  

Rev, ST/okt. 2018

         

KONXION A/S