TEACCH

Det pædagogiske grundlag for Autismecenter Nord-Bo er baseret på TEACCH principperne med: 

  • Tydelig og gennemført struktur
  • Forudsigelighed
  • Overskuelighed
  • Regelmæssighed
  • Visualisering
  • Rytme
  • Sammenhæng i hverdagen
  • Omsorg
  • Tryghed

Desuden indgår socialtræning, som et målrettet indsats- og træningsområde, dels i form af arbejdet med Social Stories og Comic Strips, målrettede, individuelle samtaler, samtalegrupper samt i form af de mange målrettede pædagogiske aktiviteter på Autismecenter Nord-Bo. Der trænes i at samtale, tage hensyn, i at lytte, og i at vente på tur for at brugerne herigennem kan indgå i fællesskab med andre.

Brugerne medinddrages i den fælles beslutningsproces på baggrund af reelle valgmuligheder, respekt for den enkelte brugers valg og indflydelse på eget liv. I denne proces støttes den enkelte i at udtrykke egne ønsker og behov. Det foregår bl.a. via beboermøder, brugerråd, tilfredshedsundersøgelser og i individuelle samtaler i de forskellige afdelinger.

Med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, muligheder og ønsker arbejdes der ud fra individuelle målsætnings- og handleplaner. Der fokuseres i denne forbindelse på det hele menneske med henblik på at udvikle de intellektuelle, sociale, psykiske, fysiske og praktiske færdigheder.

Gennem botræning, undervisning (internt og eksternt), værksteds- og produktionsaktiviteter, praktik, jobtræning og deltagelse i fritidsaktiviteter, arbejdsfunktioner, trænes der i at opbygge et nuanceret og individuelt tilrettelagt tilbud, der bibringer den unge livskvalitet samt medvirker til at afklare nuværende og fremtidige bo -, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

 

         

KONXION A/S