Undervisning

Der tilbydes individuelt tilrettelagte undervisningsforløb indenfor autismespektret til blandt andre:
 • Skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner
 • Dag- og døgninstitutioner, opholdssteder og botilbud
 • Socialforvaltninger
 • Sundhedsplejersker
 • Støttepersoner
Eksempler på indhold:
 • Diagnose kriterier
 • Autismepædagogik, herunder TEACCH
 • Den autistiske tænkning
 • Pædagogiske Redskaber
 • Stressfaktorer
 • Søskende problematik
 • Handicaperkendelse
 • Praktiske anvisninger til at arbejde målrettet med problematisk eller udadreagerende adfærd  

Kontakt administrativ koordinator Christiana H. Overgaard på tlf. 98 27 90 42 eller cho@nordbo.dk for mere information.

 

         

KONXION A/S