Visitation til bostøtte 

Når forældre, sagsbehandlere, anden fagperson eller man selv som ung/voksen med en diagnose indenfor autismespektret har interesse og behov for at undersøge, om det er muligt at blive visiteret til Autismecenter Nord-Bos boafdeling vil det typisk være nedenstående procedure, som følges:

Specifikt for bostøtte: voksne over 18 år

  • Der modtages en anmodning eller en indstilling fra rådgiver af Autismecenter Nord-Bo indeholdende relevante papirer:
  • De relevante papirer, der kan være tale om er:
     a) Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende - skal vedlægges
     b) PPR materiale
     c) Beskrivelser fra evt. tidligere botilbud
  • Ud fra de relevante papirer og ofte også et personligt møde med kommende beboer vurderes indstillingen på visitationsudvalgsmøde på Autismecenter Nord-Bo. Der afholdes internt visitationsmøde efter behov. Der bliver umiddelbart efter mødet meldt tilbage til sagsbehandler om mulighederne for at tilgodese indstillingen.
  • Der udarbejdes et individuelt projekt, der belyser det individuelle støttebehov og laver ligeledes en prisudregning ud fra gældende takst.

Alle der visiteres til et bostøtteprojekt skal have en diagnose indenfor autismespektret.

Når den individuelle driftsaftale foreligger underskrevet af såvel forstander for Autismecenter Nord-Bo og sagsbehandler, er det formelle grundlag for opstart i bostøtten til stede.

Al henvendelse i forbindelse med bostøtte rettes til administrativ afdelingsleder Bente Jensen tlf. 22 72 66 38 eller på bej@nordbo.dk

Autismecenter Nord-Bo
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby
 

ST/sep 2015

         

KONXION A/S