Visitation til bostøtte 

Bostøtte omfatter:

  • § 85 i Serviceloven
  • Tilbud, der er bevilget via beskæftigelseslovgivningen (LAB) som udvidet mentor
  • Evt. anden lovgivning myndighed kan indstille ud fra

Indstilling til tilbud med alle relevante papirer sendes som sikker mail på adressen:

sikkerpost@nordbo.dk (att. administrativ afdelingsleder, Bente Jensen).

Udredningspapirer fra psykiatrien, speciallæge eller lignende, der dokumenterer at pågældende borger har autisme, skal altid vedlægges. Øvrige relevante papirer kan være supplerende psykologiske eller psykiatriske oplysninger, uddannelsesplaner, skolepapirer fra seneste skolegang eller fra andet tilbud (statusbeskrivelser, standpunktsudtalelser m.v.), beskrivelser fra eventuelle botilbud eller andet.

Myndighed skal oplyse i indstillingen, hvilken lovparagraf der indstilles efter, samt hvornår der ønskes opstart i tilbud. Derudover skal myndighed oplyse, hvilke mål der skal arbejdes med for borgeren i tilbuddet på Autismecenter Nord-Bo.

Autismecenter Nord-Bo afholder interne visitationsmøder flere gange i løbet af året, og indstillingspapirer der skal med på næste visitationsmøde behandles, når disse er modtaget fem hverdage før mødet. Datoer for visitationsmøder kan indhentes ved administrativ afdelingsleder.

Ofte er indstillingen vurderet på baggrund af et forudgående besøg af den eventuelt kommende beboer, forældre, sagsbehandler, UU vejleder, andre fagpersoner eller på baggrund af et konkret informations- og afklaringsmøde.

Umiddelbart efter internt visitationsmøde får myndighed (sagsbehandler) besked ift. om indstillingen kan imødekommes.

 

 

ST/juli 2018

         

KONXION A/S