VISO - leverandør

Autismecenter Nord-Bo’s Rådgivningsafdeling er godkendt som VISO-leverandør og er en del af VISO’s gratis landsdækkende specialrådgivning indenfor autismeområdet.
 
VISO står for Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation og er en del af Socialestyrelsen under Social - og Integrationsministeriet.

Spørgsmål vedr. VISO rettes til administrativ koordinator Christina H. Overgaard på tlf. 98 27 90 42 eller på mail: cho@nordbo.dk

         

KONXION A/S