Telefonisk henvendelse

Hovednummer: 98 27 90 02
Mandag-torsdag kl. 8.00-14.00
Fredag kl. 8.00-12.00
Pause fra kl. 12.00-12.30

Skansevej: 98 27 90 52
Mandag - torsdag kl. 8.00-14.00
Fredag kl. 8.00-12.00
Pause fra kl. 12.00-12.30

Lindholm Brygge: 98 27 90 36
Mandag - torsdag kl. 8.00-14.00
Fredag kl. 8.00-12.00
Pause fra kl. 12.00-12.30

Viden & Udvikling: 98 27 90 42
Mandag - torsdag: kl. 8.30-14.00
Fredag kl. 8.00-12.00
Pause fra kl. 12.00-12.30