ADLas

Afdækning af praktiske, personlige og sociale kompetencer ift. Almindelig Daglig Livsførelse for mennesker med en AutismeSpektrumforstyrrelse.

ADLas er et helhedsorienteret afdækningsforløb for unge og voksne borgere med en autismespektrumforstyrrelse, der enten bor i egen bolig eller som står for at skulle flytte hjemmefra og hvor det er uklart i hvilket omfang, der er behov for støtte.

ADLas forløber i en øvelejlighed og består af i alt seks sessioner. Formålet med forløbet er at lave en autismefaglig, objektiv observation og vurdering af borgerens aktuelle praktiske, personlige og sociale udfordringer og kompetencer. Forløbet udmønter sig i en rapport, som styrker myndigheds beslutningsgrundlag  forhold til en eventuel indsats i form af bostøtte eller anden indsats. Derudover vil borgeren i forløbet opnå større selvindsigt gennem konkret afprøvning af praktiske færdigheder.

Visitation til et forløb i ADLas sker ved henvendelse til egen kommune, der herefter kontakter Autismecenter Nord-Bo.

For oversigt over forløbet og mere info, kan du hente denne pdf:

For pris på ADLas se prisoversigt under Info her på hjemmesiden.

Er du interesseret i at vide mere eller komme på besøg, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Randi Jørgensen: rj@nordbo.dk / 20 70 01 87.