Afdækkende samtale med mundtlig vurdering og tilbagemelding i samtalen

Denne samtale er en tilbud, hvis du har et enkelt specifikt spørgsmål, hvor du ikke har brug for et notat efter samtalen. Det kan fx være ét enkelt spørgsmål vedr.:

 • Ønske om samtaleforløb hos psykolog: Hvis du ønsker at gå til psykolog, hjælper vi med at vurdere, om vi forventer at kunne hjælpe dig via psykologsamtaler.
 • Vurdering af angst eller depression: Mange henvender sig for at få afklaret om de har angst eller depression, eller om det mere skal forstås som en del af deres autisme. Vi kan hjælpe med at vurdere dette.
 • Hjælpsomme tiltag: Nogle gange er psykologsamtaler ikke det første der skal til for at få det bedre. Vi kan ofte vurdere og pege på andre muligheder for tiltag, der kan hjælpe dig videre.
 • Samtale til pårørende: Hvis du er i tvivl, om din pårørende (barn, ung, voksen) har autisme og ønsker samtale om dette med henblik på hjælp til indsatser i hverdag og/eller vurdering af om der er behov for  videre udredning. Eller hvis du er pårørende til en diagnosticeret og ønsker samtale om udfordringer i relation til autismen.
 • Samtaler ifht. parforhold/samarbejde med tidligere partner: Hvis du selv eller din partner har autisme og du/I ønsker samtaler om de udfordringer autismen kan give i jeres parforhold eller samarbejdsrelation, hvis I har fælles børn efter et opløst parforhold.

Pris for samtale (½ times forberedelse og 1½ times samtale): 2.110 kr.

Tilkøb af kort notat: Der kan tilkøbes et helt kort notat med overskrifter fra samtalen og overordnet vurdering til en merpris på 2.500 kr (samlet pris 4.610 kr.). Et notat kan fx være en hjælp til at søge støtte hos kommunen eller at få bevilget psykologsamtaler.

Hent indstillingsskema her

Hent samtykkeerklæring her

 

Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

 • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.

 • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog

 • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.

 • Funktionsudredninger

 • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter

 • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)

 • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)

 • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin