Psykologsamtaler

Den første samtale på Autismecenter Nord-Bo vil altid være en afdækkende samtale (med eller uden notat). Du kan godt få en afdækkende samtale uden efterfølgende at skulle have et samtaleforløb, men hvis du ønsker et samtaleforløb, starter vi altid med en afdækkende samtale for at vurdere, om/hvordan psykologsamtaler forventes at kunne hjælpe dig.

På baggrund af almindelige autismerelaterede vanskeligheder, kan det for en del være en udfordring at forklare egne udfordringer i hverdagen. Samtidig kan det også være udfordrende at skulle forklare andre om den viden samtaler giver samt at igangsætte hjælpsomme handlinger i egen hverdag. Derfor er det oftest en god idé, at samtaler foregår med en bisidder/støtteperson, eller at der træffes aftale om mulighed for overlevering til netværk. Der kan altid aftales alenetid ved behov. Klik på nedenstående link for at læse mere om mulighederne for psykologsamtale på Autismecenter Nord-Bo. 

Afdækkende samtale med mundtlig vurdering og tilbagemelding i samtalen

Større afdækkende samtale med skriftlig sagsopsamling og vurdering (svarende til psyk135)

Samtaleforløb

Netværksmøde

 

Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

  • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.

  • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog

  • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.

  • Funktionsudredninger

  • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter

  • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)

  • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)

  • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin