Afklarende samtaler:

Formålet med en afklarende samtale er at afklare personens nuværende psykiske vanskeligheder i relation til den kendte autismespektrumforstyrrelse samt at afklare motivation, behov for samt hvorvidt personen forventes at kunne profitere af et samtaleforløb hos psykolog. Ligeledes kan der peges på andre relevante indsatsmuligheder. Forinden samtalen indhentes tilgængelige sagsakter, som vil indgå i vurderingen. Der udarbejdes efterfølgende et notat med overordnet beskrivelse af emnerne i samtalen og de aktuelle vanskeligheder/symptomer samt overordnede forslag til, hvordan vanskelighederne/symptomerne kan afdækkes yderligere eller forsøges støttet, fx via psykologsamtaler, pædagogisk indsats, supervision, neuropsykologiske undersøgelse, etc.

Varighed 90 min.

Pris:
For brugere tilknyttet Autismecenter Nord-Bo i dagbeskæftigelse eller modtager bostøtte over 5 timer/uge: Kontakt din vejleder
Før øvrige: 3000,00 kr.*

  • Ved afbud senere end 48 timer før aftalen, opkræves der for 1 time.

Hent indstillingsskema her