Afklaringsforløb

Afklaringsforløbet strækker sig over 12 uger på Autismecenter Nord-Bo jf. »Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov«.

Efter et visitationsforløb, hvor det i samarbejde mellem den kommunale UU vejleder, forældre, bruger og Autismecenter Nord-Bo er blevet afklaret, at der skal iværksættes et afklaringsforløb er det følgende proces, der igangsættes:

A) Den visiterede bruger inviteres til et opstartsmøde, hvor UU vejleder, forældre og repræsentanter fra Autismecenter Nord-Bo deltager. Formålet med mødet er at den enkelte brugers ønsker, behov og forudsætninger drøftes og på baggrund af disse planlægges et opstartsskema.

B) Opstartsskemaet skal indeholde elementer af:

  • Arbejdsprøvninger på Autismecenter Nord-Bo
  • Undervisningsafklaring på Autismecenter Nord-Bo (intern undervisning) og/eller via eksternt uddannelsessted (ekstern undervisning) som eks. VUC
  • Begyndende afdækning af personlige udviklingskompetencer og behov bl.a. via individuelle samtaler med personlig vejleder. Denne proces er et led i fortløbende selvforståelse og selverkendelse hos den enkelte.
  • Elementer af botræning i form af ADL undervisning (almindelig daglig levevis) og herunder rengørings- og madlavningsaktiviteter

C) Inden de 12 uger er gået inviteres UU vejleder, forældre, og bruger til et evaluerings- og opsamlingsmøde, hvor Autismecenter Nord-Bo udarbejder en skriftlig evaluering med fokus på de elementer, der ligger i uddannelsesplanens indhold (jf. undervisningsministeriets regler). På mødet konkluderes mellem parterne hvordan det fremtidige uddannelsesforløb skal forløbe og i hvilke rammer.

D) Hvis det er konkluderet at det er et ungdomsuddannelsesforløb i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo brugeren skal tilbydes, udarbejder Autismecenter Nord-Bo en individuel målsætning og handleplan for en given periode. Målsætning og handleplan tager afsæt i UU vejlederens beskrivelser jf. uddannelsesplanen.

Rev. ST/maj 2018