Autismekonference Nordjylland 2023                 

"Autisme, tilknytning og social sundhed"

Den  7. september 2023, kl. 09.00 – 16.00
Hotel Hvide Hus Comwell, Vesterbro 2, 9000 Aalborg.
Pris: 1.395 kr.

Tilmeld dig eller din organisation her.

 

Vi glæder os til at kunne byde velkommen til en dag med overskriften "Autisme, tilknytning og social sundhed. Der vil gennem fire forskellige spændende oplæg, blive sat fokus på, hvordan social kapacitet kan forstås, ses og bringes i spil hos mennesker med autisme.

Dagens oplæg er ud fra et fagpersonsperspektiv, men vi vil samtidig også præsentere et indslag, hvor der gives et borgerperspektiv på, hvordan ensomhed og mangel på meningsgivende socialt netværk kan opleves.

PROGRAM

08.00 – 09.00                       Indskrivning og morgenmad

09.00 – 09.15                       Velkomst ved forstander Jesper Schmith, Autismecenter Nord-Bo

09.15 –10.30                        Oplæg v/Pernille Darling Rasmussen

10.30 –10.45                        Kort pause

10.45 –12.00                        Oplæg v/Marie Louise Stochholm,

12.00 -12.30                         Minglepause - mulighed for at besøge de forskellige stande.

12.30 -13.15                         Frokost

13.15 – 14.30                       Oplæg v/ Gunnar Dehn

14.30 - 14.45                       Kort pause

14.45 – 15.55                       Oplæg v/Anne Kirketerp

15.55 – 16.00                       Afslutning og tak for i dag.

Om oplægsholderne og deres fokusområder til konferencen

Pernille Darling Rasmussen, Ph.D., overlæge på Hejmdal Privathospital, forfatter og tilknyttet som seniorforsker på Center for evidensbaseret psykiatri.
Pernille vil give os indblik i, hvordan vi kan forstå de diagnostiske afgrænsninger mellem autisme, tilknytningsforstyrrelse/personlighedsforstyrrelser samt betydningen af arv og miljø. Hun vil komme ind på, hvad vi skal være opmærksomme på, i adfærden, for forståelse af tilknytningsmønstre samt hvad der kan udfordre os i mødet med børn og unge, der er tilknytningsforstyrrede / børn og unge med autisme.

 

Marie Louise Stochholm, cand.scient.soc. i socialvidenskab og psykologi, partner i Sopra, VISO-specialist på ASF-området og udviklingshæmningsområdet og specialiseret i pædagogisk praksis samt professionalisme på specialområdet. Marie Louise taler om relationsdannelse/relationens betydning hos mennesker med autisme samt relationspædagogiske tilgange i samarbejdet med mennesker med autisme.

 

Gunnar Dehn, Skolen Sputnik, pædagogisk konsulent og specialist i VISO.
Gunnars oplæg sætter fokus på ensomhed og konsekvensen af mangel på relation samt på, hvordan vi kan arbejde med at afdække borgerens perspektiv på det sociale liv og behov. Han vil desuden komme ind på de støttende indsatser ift. at indgå i social aktivitet.

Afslutningsvist præsenteres et borgerperspektiv ift. konsekvensen af manglende relevant socialt netværk (video).

 

Anne Kirketerp, kunsthåndværker, håndarbejdslærer og psykolog, Ph.d.
Anne vil introducere os til begrebet ”Craft-psykologi”, som beskriver de sundhedsfremmede effekter ved håndarbejde og håndværk, og derudfra bidrage med en vinkel på, hvordan en professionel og strategisk tilrettelæggelse af craft-interventioner i uddannelsesmiljøer kan give både mental sundhed og trivsel samt bidrage til relationer mellem mennesker.

 

- Viden & Udvikling, Autismecenter Nord-Bo

Hent program og introduktion i pdf format her.

Ved spørgsmål i forhold til tilmelding kontakt da administrativ koordinator Sila Thiel på st@nordbo.dk