Autismekonference Nordjylland 2020

 

Autisme i medgang og modgang – et livslangt forhold.

Comwell, Hotel Hvide Hus, Vesterbro, Aalborg
Dato: torsdag den 10. december 2020
Pris: 995 kr.

Tilmelding via: https://nordbo.nemtilmeld.dk/45/

 

PROGRAM

08.15 - 09.00 Indskrivning og morgenmad                                                                                      

09.00 - 09.15 Velkomst ved Jesper Schmith, forstander på Autismecenter Nord-Bo 

09.15 – 10.15 AutismePlusFar (Morten Gantzler Oschlag) - Betragtninger om livet som far med autisme tæt på.             

10.15 – 10.30 Kort pause                                                                                                                    

10.30 – 12.15 Fagpersonpanel fra Autismecenter Nord-Bo med fokus på de forskellige aspekter af ungdomslivet med autisme.
                       Panelet består af: aut. psykolog Catrine Madsin og specialpædagogiske konsulenter Peter Tengstedt, Tina Nørgaard
                       Jensen samt  Annette Overgaard.                                                                                                   

12.15 – 13.10 Frokost                                                                                                                                

13.15 – 14.00 Heidi Thamestrup, formand for Landsforeningen Autisme - Om autisme og alderdom.       

14.00 – 14.15 Pause                                                                                                                                   

14.15 – 15.30 Pernille Aalund, forfatter, foredragsholder og Tv-vært - Om voksenlivet med autisme.

15.30 – 15.45 Afslutning ved forstander Jesper Schmith og afdelingsleder Annette Møller, Autismecenter Nord-Bo           

>Download program<

 

Autisme har forskellige udtryk og fremtrædelsesformer, men er tilstede, som en betydningsfuld faktor gennem hele livet.

På Autismekonference Nordjylland 2020 sætter vi fokus på, hvilken betydning autismen har i de fire livsafsnit; barndom, ungdom, voksenliv samt alderdom, og en række spændende oplægsholdere vil giver forskellige perspektiver på, hvad der kan have betydning og påvirkning.

Kom og deltag i en dag med fælles vidensdeling, mulighed for netværksdannelse og ikke mindst samvær med andre der har autisme i fokus

Med venlig hilsen
Viden & Udvikling, Autismecenter Nord-Bo

 

 

Hvad handler oplæggene om?

AT VEDKENDE SIG ARV OG GÆLD  - AutismePlusFar (Morten Gantzler Oschlag)

Når jeg underviser professionelle der, ligesom jeg selv arbejder inden for dagbehandlingsområdet med nogle de mest sårbare børn og unge mennesker, plejer jeg gerne at sige til mine kursister, at de skal vedkende sig arv og gæld. Med det mener jeg, at det kan være en god idé at se hvilken ”klump ler”, privat, professionelt – ja måske ligefrem genetisk, som man selv er skabt af, før at man give sig i kast med komplekse og følsomme sager.


Sager hvor man kan være så uheldig måske uforvarende at trække idéer og forestillinger om der gode behandlingsindsats med sig, som egentlig handler mere om en selv, end de er til gavn om barnet – eller de unge.


Hvis man altså ikke forinden har gjort sig selv det klart, hvad det egentlig er, man selv er rundet af.
Måske var det en af grundene til at jeg lod mig voksenudrede, for efterhånden en del år siden og blev bekræftet i at mine børn lignede deres far og, trods en farverig svigerfamilie, bestemt ikke havde det fra fremmede.


Det har på den ene side været en velsignelse ligesom det har givet både familiesammenhold og svar på mange spørgsmål, at kigge dybt i ”kuverten” med arv og gæld. Professionelt har det kaster en masse spændende observationer, betragtninger, perspektiver af sig, at vedkende sig treenigheden både være fageksperten, far på særlig vilkår og så tilmed have sit eget mobile autisme laboratorium siddende for enden af rygraden. Når det er sagt, har det har til tider, sandt at sige, også være lidt af en forbandet balancegang og en kamp at skulle holde styr på ”kasketter” og identiteter og i øvrigt holder sig inden for det jeg kalder ”de usynlige kridtstreger”


Usynlige kridtstreger der, hvis man overskrider dem, giver røde tal på bundlinjen af energiregnskabet og en udgave af en selv, der kan være med til besvær end til gavn, fordi at man kan komme til at se verden gennem en optik af sorg, skyld og skam, der kan forurene såvel ens professionelle som private arena. Rammer man balancen helt rigtigt, er ligger den imidlertid en sjælden indsigt og venter på en, for enden af autismeregnbuen.
Jeg vil glæde mig til at dele så meget som en times taletid tillader og i øvrigt give jer en guidet tur rundt i min tilværelse som AutismePlusFar -  plus det løse. 

 

FAGPERSONPANEL med fokus på ungdomslivet med autisme

Et fagpersonpanel fra Autismecenter Nord-Bo bestående af aut. psykolog Catrine Madsin og specialpædagogiske konsulenter Peter Tengstedt, Tina Nørgaard Jensen samt Annette Overgaard, har hver deres vinkel på områder, der har en betydning for det unge menneske med autisme.

Aut. psykolog Catrine Madsin sætter skarpt på forventelig udvikling af de eksekutive funktioner i frontallappen i ungdomsårene, og hvad vi skal være særligt opmærksomme på i forhold til en anderledes modning hos unge med autisme. Hun vil beskrive, hvordan de eksekutive funktioner er de bedste parameter til at forudsige den unges funktionsniveau i hverdagen. Fra ungdomsårene og frem bliver det særligt for de normalbegavede med autisme tydeligt, at der kan være tiltagende stor forskel på deres intelligens og daglige funktionsniveau. Derfor bliver det vigtigt at opprioritere støtte til de eksekutive funktioner i ungdomsår og tidligt voksenliv, for at klæde de unge med autisme på til et selvstændigt voksenliv.  

Specialpædagogisk konsulent Peter Tengstedt vil sætte fokus på autisme og uddannelse. I oplægget vil han belyse problematikker i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, udfordringer ift. at træffe valg om uddannelse, de krav og forventninger omverden kan have til den unge, og ikke mindst hvad vi skal være opmærksomme på i støtten til de unge mennesker, således de kan komme godt i gang med deres uddannelsesspor.

Specialpædagogisk konsulent Annette Overgaard taler om ”Det gode liv – med autisme” og om hvordan vi i vores forståelse og arbejde med personer med ASF ofte har fokus på de ting, personen har vanskeligt ved og derfor har behov for hjælp til – hvilket vi naturligvis også skal have – men vi skal også have fokus på at få undersøgt, hvad der derudover giver personen glæde og livskvalitet – og i samarbejde med personen med ASF få det struktureret og lagt ind i hverdagen. Således kan vi sikre, at personen med ASF har aktiviteter i løbet af en dag, som giver glæde og wellbeing.

Specialpædagogisk konsulent Tina Nørgaard Jensen tager fat om et emne som for mange kan være svært at tale om eller at forstå; nemlig autisme og seksualitet / identitetsdannelse. Tina vil tale om de forskellige syn på og holdninger til unge med autismes seksualitet og adfærd i ungdomsårerne. Hvordan ser og forstå vi den unges adfærd, og hvad kunne ligge bag.

 

AUTISME OG ALDERDOM Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup

Formanden for Landsforeningen Autisme, Heidi Thamestrup taler om et emne som ikke ofte er i fokus i offentligheden, men et emne der ikke desto mindre er yderst vigtigt. Autisme og alderdom.

Hvad ved vi om autistiske ældre. Hvordan er de ældres helbred, sundhed, interesser, aktiviteter og livskvalitet?
Hvordan lever de ældre deres liv på bostederne og hvad ønsker de - og vi - at livet som ældre skal indeholde?

Hvad er den socialpædagogiske opgave på bostederne og findes der en “hårfin balance” i mellem selvbestemmelse og svigt?  Men vigtigst af alt - hvordan tænker vi de ældre ind i fremtiden - på en måde, der giver dem stjerner i øjnene…

 

ASPERGERS PÅ GODT OG ONDT - Pernille Aalund, forfatter, Tv-vært og foredragsholder.

Tunnelsyn, socialfobi, isolation og depression. Pernille Aalund havde passeret de halvtreds år, før hun fik en forklaring på mange af de udfordringer, der havde fulgt hende det meste af hendes liv. Kom til et foredrag, der handler om at gøre vanskeligheder til en styrke. Samle sig selv op og gang efter gang vælge at se sin svaghed, som en mulighed for at gøre en forskel.