Autismekonference Nordjylland 2021

 

Autisme i medgang og modgang – et livslangt forhold.

Comwell, Hotel Hvide Hus, Vesterbro, Aalborg
Dato: torsdag den 17. juni 2021
Pris: 995 kr.

TILMELD dig her.

 

PROGRAM

Kl. 8.15-15.45                                                                                    

Programmet er under udarbejdelse og vil blive oplyst snarest. Dog kan vi nævne, at der som ved udmeldingen til vores 2020 program, kommer oplæg fra AutismePlusFar (Morten Gantzler Oschlag) og Pernille Aalund, forfatter, foredragsholder og Tv-vært. Der kan evt komme ændringer i nedenstående beskrivelser, men der vil være fokus på samme tema.

 

Autisme har forskellige udtryk og fremtrædelsesformer, men er tilstede, som en betydningsfuld faktor gennem hele livet.

På Autismekonference Nordjylland 2020 sætter vi fokus på, hvilken betydning autismen har i de fire livsafsnit; barndom, ungdom, voksenliv samt alderdom, og en række spændende oplægsholdere vil giver forskellige perspektiver på, hvad der kan have betydning og påvirkning.

Kom og deltag i en dag med fælles vidensdeling, mulighed for netværksdannelse og ikke mindst samvær med andre der har autisme i fokus

Med venlig hilsen
Viden & Udvikling, Autismecenter Nord-Bo

 

Hvad handler oplæggene om?

AT VEDKENDE SIG ARV OG GÆLD  - AutismePlusFar (Morten Gantzler Oschlag)

Når jeg underviser professionelle der, ligesom jeg selv arbejder inden for dagbehandlingsområdet med nogle de mest sårbare børn og unge mennesker, plejer jeg gerne at sige til mine kursister, at de skal vedkende sig arv og gæld. Med det mener jeg, at det kan være en god idé at se hvilken ”klump ler”, privat, professionelt – ja måske ligefrem genetisk, som man selv er skabt af, før at man give sig i kast med komplekse og følsomme sager.


Sager hvor man kan være så uheldig måske uforvarende at trække idéer og forestillinger om der gode behandlingsindsats med sig, som egentlig handler mere om en selv, end de er til gavn om barnet – eller de unge.


Hvis man altså ikke forinden har gjort sig selv det klart, hvad det egentlig er, man selv er rundet af.
Måske var det en af grundene til at jeg lod mig voksenudrede, for efterhånden en del år siden og blev bekræftet i at mine børn lignede deres far og, trods en farverig svigerfamilie, bestemt ikke havde det fra fremmede.


Det har på den ene side været en velsignelse ligesom det har givet både familiesammenhold og svar på mange spørgsmål, at kigge dybt i ”kuverten” med arv og gæld. Professionelt har det kaster en masse spændende observationer, betragtninger, perspektiver af sig, at vedkende sig treenigheden både være fageksperten, far på særlig vilkår og så tilmed have sit eget mobile autisme laboratorium siddende for enden af rygraden. Når det er sagt, har det har til tider, sandt at sige, også være lidt af en forbandet balancegang og en kamp at skulle holde styr på ”kasketter” og identiteter og i øvrigt holder sig inden for det jeg kalder ”de usynlige kridtstreger”


Usynlige kridtstreger der, hvis man overskrider dem, giver røde tal på bundlinjen af energiregnskabet og en udgave af en selv, der kan være med til besvær end til gavn, fordi at man kan komme til at se verden gennem en optik af sorg, skyld og skam, der kan forurene såvel ens professionelle som private arena. Rammer man balancen helt rigtigt, er ligger den imidlertid en sjælden indsigt og venter på en, for enden af autismeregnbuen.
Jeg vil glæde mig til at dele så meget som en times taletid tillader og i øvrigt give jer en guidet tur rundt i min tilværelse som AutismePlusFar -  plus det løse. 

 

ASPERGERS PÅ GODT OG ONDT - Pernille Aalund, forfatter, Tv-vært og foredragsholder.

Tunnelsyn, socialfobi, isolation og depression. Pernille Aalund havde passeret de halvtreds år, før hun fik en forklaring på mange af de udfordringer, der havde fulgt hende det meste af hendes liv. Kom til et foredrag, der handler om at gøre vanskeligheder til en styrke. Samle sig selv op og gang efter gang vælge at se sin svaghed, som en mulighed for at gøre en forskel.

 

Mere info følger.