AutismeProfil-Job - Kursus til fagprofessionelle

Kursus i brugen af redskabet - målrettet ansatte i jobcentrene

Borgere med autisme har i mange tilfælde kognitive forudsætninger for job eller uddannelse, men grundet deres autismediagnose har de ofte store vanskeligheder med at passe ind i det almene arbejdsmarked/uddannelsessystem. Som myndighedsperson kan man opleve særlige vanskeligheder i mødet med borgeren med autisme. Det kan være svært at få bragt borgerens perspektiv i spil pga. de kommunikative udfordringer og den nedsatte forestillingsevne, som målgruppen ofte er præget af. Derfor kan det være svært, at få vurderet borgerens ressourcer, barrierer og støttebehov ift. den fremadrettede indsats. Dette kan resultere i, at der laves aftaler eller mål, som viser sig urealistiske, eller at samarbejdet mellem borger og myndighedsperson bliver belastet.

AutismeProfil-Job er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov).

Samtaleforløbet mellem borger og fagperson strækker sig over 9 sessioner af ca. 1½ times varighed.

Kurset henvender sig til ansatte ved jobcentre, der i forvejen har et grundlæggende kendskab til målgruppen, og som ønsker at benytte AutismeProfil-Job i arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssig udredning af borgere med en autismespektrumforstyrrelse.

Kurset udbydes tre forskellige steder i Danmark (Sjælland, Fyn og Jylland). Tredje dagen, som er en brush-up-dag, foregår på Autismecenter Nord-Bo, 9400 Nørresundby. Kurset strækker sig over 2 sammenhængende dage fra kl. 8:30 – 15:30 samt én efterfølgende brush-up-dag (1/2 kursusdag) efter 4-6 måneder.

Prisen for kurset er 16.500 kr. pr. medarbejder, som efterfølgende får et kursusbevis samt rettighederne til at benytte materialerne og efterfølgende varetage samtaleforløbene i eget regi. Kurset er inkl. forplejning, og der er mulighed for selvbetalt overnatning. Ved tre eller flere deltagere fra samme jobcenter ydes der 10% rabat.

Download infoark her.