AutismeProfil-Job - beskæftigelsesudredning for borgere

AutismeProfil er et afdækningsforløb for voksne borgere, der kan være sen- eller nydiagnosticerede inden for autismespektret, og som er er stagnerede i forhold til job eller uddannelse.

AutismeProfil henvender sig primært til kommunernes jobcentre og tilbyder et samlet og helhedsorienteret afdækningsforløb, der gennem semistrukturerede interviews og samtaler afdækker borgerens autismeprofil, stressbarrierer, udfordringer og styrkesider samt motivation for job eller uddannelse.

I AutismeProfil vil der være et særligt fokus på, hvilke ressourcer borgeren besidder som kan bringes i spil i et fremadrettet arbejdsmarkeds-eller uddannelsesmæssigt perspektiv. AutismeProfil bygger på visuelt, målrettet materiale som giver borgeren med autisme mulighed for at italesætte de betydningsfulde faktorer, der har indflydelse på den samlede trivsel og kapacitet i arbejds- eller uddannelseslivet, og kan åbne op for en perspektiverende dialog med myndighedsperson.

AutismeProfil er bygget op over 9 sessioner á 1½ times varighed. Sessionerne vil tage højde for borgerens evne til koncentration og der vil være mulighed for pause undervejs. Der udarbejdes afslutningsvist en grundig rapport, hvori der bl.a. laves en vurdering af nyttige handlestrategier og eventuelle støttebehov samt mulige arbejdes- eller uddannelsesområder der kunne være relevante for borgeren. Denne rapport kan være med til at styrke myndigheds beslutningsgrundlag ift. videre indsats for borgeren.

Forløbet kan foregå i Viden & Udvikling på Autismecenter Nord-Bo, Lindholm Brygge, i hjemmet hos borgeren eller evt. i lokale hos kommunen. Det vil være muligt for borgerens evt. bostøtte, kontaktperson eller pårørende at deltage i (dele af) sessionerne.