Baggrundsinformation

Forud for enhver psykologydelse indhentes sagsakter med tidligere oplysninger i sagen. Det er inklusiv i alle ydelser, at psykologen orientere sig i op til 40 siders sagsakter forud for den aftale ydelse.

Relevante sagsakter kan fx være:

  • Epikriser/diagnosepapirer fra psykiatri/psykiater (alle der haves til rådighed, journal/epikriser kan udskrives via sundhed.dk, guide til at finde disse er her.
  • Statusudtalelser fra egen læge/psykolog
  • Aktuelle statusrapporter og/eller mål/handleplaner fra bostøtte, dagtilbud, botilbud, skoletilbud, praktik osv.
  • Funktionsudredninger
  • Psykologiske undersøgelsesrapporter / PPR-rapporter
  • Øvrige undersøgelsesrapporter (sensorisk profil, fysioterapeut, ergoterapeut, etc.)
  • Børnefaglige undersøgelser (§50 undersøgelse)
  • Oplysninger om fysisk sygdom og medicin