Beskyttet beskæftigelse

De Gule Værksteder er et beskyttet beskæftigelsestilbud til voksne mennesker med en autismespektrumforstyrrelse og er grundlagt i august 2007, som en afdeling under Fonden Autismecenter Nord-Bo. Værkstederne er beliggende på Industrivej 13, Industrivej 27A og i butikken på Industrivej 18 i Aabybro.

Hvis man får et tilbud hos os, bliver man værkstedsmedarbejder på De Gule Værksteder. For at kunne skelne, kalder vi de pædagogisk ansatte for personale og ikke medarbejdere. Man skal være fyldt 18 år og vil typisk have en anden varig indkomstkilde – f.eks. social pension som forsørgelsesgrundlag. Når man får et tilbud hos os, bliver der udarbejdet et individuelt arbejdsskema, som kan indeholde forskelligt arbejde på hovedværkstederne. Værkstedsmedarbejderne kan udover at arbejde på et af hovedværkstederne også have arbejdsopgaver på sit skema, som går på tværs af værkstederne, eller som ikke er tilknyttet værkstederne, som f.eks. pedel og computeropgaver

Man får som medarbejder udbetalt arbejdsdusør. Denne skal betragtes som et supplement til den primære indtægtskilde og er ikke et forsørgelsesgrundlag. Hent oversigt her.

Rammerne

  • Omfatter 215 dage om året
  • Åbent dagligt fra 8.30–14.30 (personale fra 8–15.00)
  • Mulighed for tilkøb af klubaktivitet (Klub Nord-Bo)
  • Mulighed for tilkøb af forplejning
  • Transport til og fra Autismecenter Nord-Bo ikke inkluderet i prisen
  • Der udarbejdes skriftlige status- og opfølgningsnotater løbende, som kan rekvireres af pårørende, sagsbehandlere og andre relevante personer
  • På De Gule Værksteder får man jf. lov om social service, § 105, udbetalt løn. Det er væsentligt at lønnen ses som et supplement til social pension (se vejledning vedr. lønindplaceringer).
  • Når man får et tilbud på De Gule Værksteder har man mulighed for et varigt tilbud

Der er tilknyttet en kantine til afdelingen. I kantinen kan man indtage morgenmad, frokost og ellers opholde sig i pauser mv. Kantinen drives af personale og værkstedsmedarbejdere fra afdelingen.

Man kan mod betaling tilmelde sig madordning og dermed få adgang til Ta’selv- bord hver dag, men man kan også vælge at medbringe egen madpakke. Der er også mulighed for at tilmelde sig kaffeordning alene og få adgang til fri kaffe, te og frugt.

For yderligere oplysninger om beskyttet beskæftigelse kan Afdelingsleder Dorte Scheuer kontaktes på 22 72 10 27 eller dms@nordbo.dk.

ST/juni 2018