Besøg og brobygning 

Alle afdelinger er åbne for at lave aftaler om besøg. Det kunne eksempelvis være personer med autisme og/eller forældre, der vil høre mere om tilbuddene og evt. se nogle af aktiviteterne i afdelingerne, eller det kunne være sagsbehandlere/UU-vejledere eller andre, der ønsker at få et nærmere indblik i tilbuddene inden det besluttes, at der ønskes et tilbud på Autismecenter Nord-Bo. 

Én gang om året inviteres elever fra afgangsklasserne i kommunernes specialklasser til brobygningsforløb af to dages varighed. Brobygningsforløbene foregår i STU-afdelingen på Skansevej i Nørresundby og byder på mulighed for at se og prøve nogle af de forskellige aktivteter. Tilmelding til brobygningsforløb koordineres med skolerne og med UU-vejledere.

For aftaler om besøg eller yderliger information kan du rette hendelse til  afdelingslederen i den pågældende afdeling - se vores personaleoversigt.