Besøg os

Alle afdelinger er åbne for at lave aftaler om besøg. Det kunne eksempelvis være personer med autisme og/eller forældre, der vil høre mere om tilbuddene og evt. se nogle af aktiviteterne i afdelingerne, eller det kunne være sagsbehandlere/UU-vejledere eller andre, der ønsker at få et nærmere indblik i tilbuddene inden det besluttes, at der ønskes et tilbud på Autismecenter Nord-Bo. 

Én til to gange om året inviteres elever fra afgangsklasserne i kommunernes specialklasser til brobygningsforløb af to dages varighed. Brobygningsforløbene foregår i STU-afdelingen på Lindholm Brygge  i Nørresundby og byder på mulighed for at se og prøve nogle af de forskellige aktiviteter. Tilmelding til brobygningsforløb koordineres med skolerne og med UU-vejledere.

For aftaler om besøg eller yderligere information kan du rette direkte henvendelse til  afdelingslederen i den pågældende afdeling.