Bomiljøer

Bomiljøer er typisk huse hvor der bor mellem tre til ni beboere, og kan betragtes som en mellemstation mellem at bo hjemme og bo i egen lejlighed. Beboerne har eget værelse og enkelte huse er opdelt i lejligheder og fællesarealer.

Støtten gives individuelt, og i de fleste af vores bomiljøer er der personale i tidsrummet 16.00-8.00 på hverdage, hvilket giver den fornødne tryghed for beboerne. Denne boform giver mulighed for fordeling af de praktiske opgaver i huset, som tilgodeser den enkelte beboers ressourcer og barrierer.

På Peter Løthsvej i Aabybro har Autismecenter Nord-Bo endvidere opført 18 autismevenlige to-værelseslejligheder. Beboerne i disse lejligheder er som oftest erhvervsafklarede og har fået tilkendt pension. Støtten gives individuelt og på baggrund af de nuværende beboeres støttebehov tilbydes støtten i alle døgnets timer. Der er et fælleshus på Peter Løthsvej, hvor beboerne har mulighed for at købe morgen- og aftensmad, deltage i sociale arrangementer og lignende. Fælleshuset rummer personalefaciliteter, hvorfra støtten organiseres. 

---------

Vi er registreret på Tilbudsportalen.