Bomiljøer

Bomiljøer er typisk huse hvor der bor mellem tre til ni beboere, og kan betragtes som en mellemstation mellem at bo hjemme og bo i egen lejlighed. Beboerne har eget værelse og enkelte huse er opdelt i lejligheder og fællesarealer.

Støtten gives individuelt og i de fleste af vores bomiljøer, er der personale i tidsrummet 16.00-8.00 på hverdage, hvilket giver den fornødne tryghed for beboerne. Denne boform giver mulighed for fordeling af de praktiske opgaver i huset, som tilgodeser den enkeltes beboers ressourcer og barrierer.

For yderligere oplysninger og kontakt henvises til visitation til bostøtte.

Vi er registreret på Tilbudsportalen.