Bostøtte 

Tilbuddet om bostøtte gives til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse. Bostøtten gives som specialpædagogisk støtte i eget hjem, og bevilling sker gennem sagsbehandler i egen kommune.
På bestilling fra kommunen kan Autismecenter Nord-Bo indgå i en vurdering af kompetencer og mestringer for den enkelte og derved klarlægge støttebehovet. 

Hver enkelt borger har tilknyttet en vejleder. Denne funktion vægtes højt, idet der herved er mulighed for at opnå en tæt kontakt til den enkelte unge/voksne. Herigennem opnås gode muligheder for at tilgodese den enkelte optimalt med hensyn til selvstændiggørelse på så mange af livets områder som muligt. 

Vi er registreret på Tilbudsportalen.

Hvad kan en beboer forvente?

Hver beboer har minimum en times vejledning om ugen, hvor der arbejdes med en retning på mål/handleplanen, der er lavet i samarbejde med kommunen samt opfølgning på trivsel og aftaler for den kommende uge.

Alle mennesker er forskellige, så tilbuddet søger i vid udstrækning, at tilgodese den enkeltes behov og tilrettelægger støtten ud fra den enkeltes behov. Beboerne får strukturet inforamtioner om de sociale spilleregler der er på fællesområderne – dette rammesættes via en fælles husorden, som drøftes løbende på ”husmøder” i de enkelte huse eller afdelinger.

Som beboer kan du forvente at blive mødt med en individuel tilgang, samt miljøer med gode medbeboere og et engageret personale.      

 

Bomiljøer

Vores bomiljøer er typisk huse hvor der bor mellem tre til ni beboere, og kan betragtes som en mellemstation mellem at bo hjemme og bo i egen lejlighed. Beboerne har eget værelse og enkelte huse er opdelt i lejligheder og fællesarealer.

Støtten gives individuelt, og i de fleste af vores bomiljøer er der personale i tidsrummet 16.00-8.00 på hverdage, hvilket giver den fornødne tryghed for beboerne. Denne boform giver mulighed for fordeling af de praktiske opgaver i huset, som tilgodeser den enkelte beboers ressourcer og barrierer.

Læs om lokation og uddybende beskrivelse af vore bomiljøer under Boafdelingen.

 

 

 

 

Opgangsfælleskaber

I Autismecenter Nord-Bos opgangsfællesskaber har beboeren egen lejlighed og adgang til fællesareal, hvor der arrangeres fællesspisning, spilleaftner og andre sociale tiltag. Støtten gives individuelt med mulighed for kontakt til personalet i særlige situationer, idet personalet er i bebyggelsen alle ugens dage i dag- og aftentimerne.

Læs om lokation og uddybende beskrivelse af vore opgangsfællesskaber under Boafdelingen.

 

 

Lasse Irming Andreasen
Viceforstander