Om bostøtte

Tilbuddet om bostøtte gives til unge og voksne med en autismespektrumforstyrrelse. Bostøtten gives som specialpædagogisk støtte i eget hjem, og bevilling sker gennem sagsbehandler i egen kommune. På bestilling fra kommunen kan Autismecenter Nord-Bo indgå i en vurdering af kompetencer og mestringer for den enkelte og derved klarlægge støttebehovet.  

Målet for støtten er, at beboeren bliver så selvstændig som mulig, på så mange områder som muligt, og i takt med større selvstændighed får nedjusteret sit støttetimetal.

For yderligere oplysninger om tilbuddene, indstilling til visitation eller vurdering af støttetimer, kan henvendelse ske til administrativ afdelingsleder Bente Jensen, Lindholm Brygge 2-4, 9400 Nørresundby. Telefon 22 72 66 38 eller via email: bej@nordbo.dk.

    

Rev/ST juni 2019