Dagtilbud

- efter lov om aktiv beskæftigelse

Autismecenter Nord-Bo kan tilbyde dagtilbud til personer, der er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse.

Vi kan tilbyde en individuel indsats til personer, der har brug for at udvikle deres faglige/beskæftigelsesmæssige kompetencer samt stabilisere og forbedre personens fysiske, psykiske og sociale tilstand med henblik på at afdække muligheden for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Tilbuddet er målrettet personer, der på grund af en autismespektrumforstyrrelse har begrænsninger i arbejdsevne.

Dagtilbud på Autismecenter Nord-Bo vil som minimum altid indeholde en grundpakke med mulighed for at tilkøbe en, to eller tre typer af forløb, der udvikler personen indenfor henholdsvis beskæftigelse, sundhed og uddannelse. Du kan nedenfor downloade vores brochure med mere information om dagtilbud og en oversigt med alle grundelementer og aktiviteter.

 

  

Rev, ST/dec 2018