De Gule Værksteder - §103 og §104

De Gule Værksteder er et Beskyttet Beskæftigelses og Aktivitets- og Samværstilbud til voksne med en autismespektrumforstyrrelse. I serviceloven betegnet som §103 og §104.

Tilbuddet skal sikre, at den enkelte borger opretholder og udbygger muligheder for sociale kontakter, ligeledes er fokus på at udvikle personlige og faglige kompetencer, forbedre livskvalitet, samt fastholde etablerede jobs, flexjobs eller job med løntilskud. Her kan også tilbydes mentorordning, hvis det vurderes at være en mere rigtig foranstaltning.

Som værkstedsmedarbejder på De Gule Værkstede skal være 18 år og vil typisk have en anden varig indkomstkilde – f.eks social pension som forsørgelsesgrundlag.

De Gule Værksteder har hovedadresse på Østergade 107-109 i Aabybro, hvor de tilhørende værksteder ligger i umiddelbar nærhed.

Åbningstid for borgere:
Mandag 8.00 -14.30
Tirsdag 8.00 -14.30
Onsdag 8.00 -13.30
Torsdag 8.00 - 14.30
Fredag 8.00 -12.00

OBS: bemærk andre åbningstider for cykelværksted og butikscafe - de åbner først kl. 9.00 - se her for info

Mere info

Pædagogisk arbejder vi med KRAP, TEACCH, sociale historier, Let´s Visualize – Min Autisme og de støttesystemer, der virker bedst for den enkelte. Der udarbejdes skriftlige status- og opfølgningsnotater løbende.

Der er gode transportmuligheder til og fra De Gule Værksteder med busforbindelse hver ½ time. Busserne holder lige udenfor afdelingen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for De Gule Værksteder.

Værkstederne

De Gule værksteder råder over 9 forskellige værksteder, og kan dermed støtte op om borgerens interesser og kompetencer.

Personalegruppen har mange års erfaring indenfor autismeområdet, og kan med mange forskellige faglige baggrunde varetage de mange værkstedsområder. Eksplemer på værkstedsområder er træværksted, pedelcrew, kreativ værksted, vikinge værksted, terapihave og cykelværksted.

Især træværkstedet og kreativ værksted fremstiller produkter, som sælges i vores Butikscafé, som også er en del at De Gule Værksteder, hvor værkstedsmedarbejderne kan være tilknyttet med forskellige funktioner i butikken, som både består af en café og en butik, hvor kommisionsvare og egne vare sælges.

 

 

 

Rammerne

  • Omfatter 215 dage om året.
  • Mulighed for tilkøb af forplejning.
  • Transport til og fra Autismecenter Nord-Bo ikke inkluderet i prisen.
  • Der udarbejdes skriftlige status- og opfølgningsnotater løbende, som kan rekvireres af pårørende, sagsbehandlere og andre relevante personer.
  • Når man får et tilbud på De Gule Værksteder har man mulighed for et varigt tilbud.

Der er tilknyttet en kantine til afdelingen. I kantinen kan man indtage morgenmad, frokost og ellers opholde sig i pauser mv. Kantinen drives af personale og værkstedsmedarbejdere fra afdelingen.

Man får som medarbejder udbetalt arbejdsdusør. Denne skal betragtes som et supplement til den primære indtægtskilde og er ikke et forsørgelsesgrundlag. 

Klubtilbud

For borgere der er i et §103/104-tilbud i De Gule Værksteder er klubben en del af deres tilbud, men alle borgere med en autismespektumforstyrrelse kan tilmelde sig klubtilbuddet, uanset om man er tilknyttet Autismecenter Nord-Bo eller ej.

Klubben arrangeres forskellige sociale aktiviteter 22 torsdage om året fra kl. 14.30 -17.30.

Klik her for at finde infoark om klubtilbuddet.

 

Lolita Ajero Rosenvinge
Afdelingsleder
De Gule Værksteder