Dokumentation

Det er et mål for Autismecenter Nord-Bo hele tiden at være på forkant med forventninger og krav til dokumentation fra vores samarbejdspartnere. Autismecenter Nord-Bo samarbejder med mange kommuner og derfor er målet, at der arbejdes med dokumentationsformer som kan tilgodese alle kommunernes behov. 

Til myndighed udarbejdes dokumentation efter kommunernes behov.