Dokumentation

Autismecenter Nord-Bo forsøger hele tiden at være på forkant med forventninger og krav til dokumentation fra vores samarbejdspartnere. Autismecenter Nord-Bo samarbejder med rigtig mange kommuner og derfor er målet, at der arbejdes med dokumentationsformer som kan tilgodese alle kommunernes behov. Autismecenter Nord-Bo har derfor udviklet eget dokumentationsmateriale, som bygger på Socialministeriets Voksenudredningsmetode (VUM). Autismecenter Nord-Bo vil løbende videreudvikle redskaberne i takt med erfaringerne, der fremkommer i samarbejdet med kommunerne.

Til sagsbehandler fremsendes der fremmøderegistrering og opfølgningsnotater efter kommunernes behov og  på baggrund af udarbejdet statusbeskrivelse og målsætning/handleplan afholdes statusmøde mindst én gang årligt med deltagelse af bruger, evt. forældre, sagsbehandler og/eller UU-vejleder, personlig vejleder og leder fra pågældende afdeling på Autismecenter Nord-Bo.

Skabeloner til dokumentationsredskaber i relation til det det aktuelle tilbud kan downloades fra menuen til venstre.