Familieliv

FamilieLiv er en foranstaltning i de tilfælde, hvor der er brug for en længere indsats end et normalt rådgivningsforløb. Forløbet kan i nogle situationer ses som en forebyggende indsats, hvor der ydes konsulentbistand. Der er tale om en familierettet indsats.

Det faglige indhold:

 • Hjælp til etablering af struktur og forudsigelighed – helt konkret og lavpraktisk.
 • Rådgivning omkring diagnose(r) – psykoedukation til både barn og forældre + evt.søskende.
 • Rådgivning om stressreducering omkring barnet.
 • Rådgivning omkring forældreroller ift. et barn med autisme / evt. når man selv har autisme.
 • Samtaler om sorg, krise, bekymringer ift. fremtid.
 • Fokus på overskud og energiskabende rammer.
 • Inddragelse af familienetværk.
 • Drøftelse af indhold på kommende møder f.eks. med myndighed, psykiatri, skole osv.
 • Deltagelse i møder som familiens bisidder eller talerør.
 • Udarbejdelse af statusnotater til myndighed efter 3 og 6 mdr.

Formål

 • Reducering af belastningssymptomer hos barnet = større trivsel.
 • Stressreducering hos forældre = undgåelse af sygemelding og på sigt nedbringelse af tid på “Tabt Arbejdsfortjeneste”.
 • Mere overskud i samspillet mellem barn og voksen = sundere familieforhold.
 • Hjælp til at forældrene i højere grad bliver i stand til at samarbejde omkring barnet =
 • Ensartethed i tilgangen og dermed større tryghed for barnet.
 • Fastholdelse i eller tilbagevenden til skole = sikring af barnets faglige og sociale læring og udvikling.
 • Undgåelse af evt. anbringelse som er en omfattende og indgribende foranstaltning = sammenhold på familien.
 • Større overskud hos forældre til at kunne indgå i samarbejde med netværk = mere kontruktive møder.
 • Fokus på søskende = nedsat risiko for udvikling af følelsesmæssig belastning.
 • At forløbet er afgrænset og dokumenteret = afslutning når behovet ikke er aktuelt længere.

OMFANG
Der er mulighed for at vælge mellem to pakker, afhængig af behovet i familien. Hver pakker er et forløb over 6 måneder.
Se Prisliste her.

Pakke 1 indeholder 100 timer.
I forløbet er der beregnet 2 konfrontationstimer ugentligt med familien (1 besøg). Kørsel i et omfang af 1,5 time pr. besøg (svarende til ca. 40 km fra Lindholm Brygge). Deltagelse i opstartsmøde, netværksmøder og samarbejdsmøder. 5 møder i alt á 2 timer. Udarbejdelse af statusrapport efter 3 og 6 mdr. Udarbejdelse af konkret pædagogisk materiale til familien.

Pakke 2 indeholder 80 timer.
I forløbet er beregnet 1 konfrontationstime ugentligt med familien (eller to timer hver 14. dag). Kørsel i et omfang af 1,5 time pr. besøg (svarende til ca. 40 km. fra Lindholm Brygge). Hvis besøg i familien ligger med to timer hver 14. dag vil kørselsudgiften blive reduceret og modregnet faktureringsbeløbet. Deltagelse i netværksmøder/samarbejdsmøder/opstarts-og afsluttende møde. 5 møder i alt á 2 timer. Udarbejdelse af statusrapport efter 3 og 6 mdr. Udarbejdelse af konkret pædagogisk materiale til familien.
 

Understøttende forløb
Hvis der ved afslutning af et FamilieLiv-forløb vurderes, at der er særligt komplicerede problemstillinger som kræver en opfølgning, kan rådgiver i samråd med familien, vurdere om der er behov for tilkøb af et kortere understøttende forløb. Der skal ved tilkøb af et kortere understøttende forløb være tale om forlængelse af et eksisterende FamilieLiv-forløb.

Tilkøb af 25 timer svarende til cirka 3 måneders indsats.
 

Hvem løser opgaven?
Specialpædagogisk konsulent med omfattende og fast forankret autismefaglig viden og med kendskab til familiearbejde. Det vil være en gennemgående konsulent der kommer i familien således der sikres høj grad af tillidsfuld relation. Konsulenten har viden om de kommunale foranstaltninger

Igangsættelse
Der afholdes opstartsmøde, sammen med myndighedsperson + familie, hvor mål for forløbet drøftes. Der evalueres gennem notat efter 3 mdr. og ved afslutning. Ved behov for yderligere information eller ved indstilling af familie

Henvendelse til afdelingsleder Annette Møller, tlf. 41 69 96 40, e-mail: am@nordbo.dk.

Hent indstillingsskema.