Familieliv 

FamilieLiv er et specialiseret og målrettet tilbud med fokus på familier, hvor én eller flere børn har autisme. Familier, der oplever forskellige udfordringer grundet barnets belastning, herunder skoleværing og andre belastningssymptomer, og hvor man måske som forældre har egne udfordringer eller oplever svær belastning grundet barnets situation.

FamilieLiv er en foranstaltning, der kan iværksættes når situationen i familien er kompleks og fastlåst, og hvor der er behov for en grundig understøttende og vejledende indsats ”hele vejen rundt”.

FamilieLiv iværksættes med henblik på, at støtte familien her-og-nu i de arenaer, hvor barnets udfordringer opleves og hvor der er behov for at få vurderet relevant støtte fremadrettet.

Formålet med indsatsen er:

 • At få skabt overblik over den samlede situation i familien.
 • At få ydet her-og-nu rådgivning til barnets netværk.
 • At få udarbejdet en grundig beskrivelse af situationen med vejledende fremadrettede anbefalinger til videre indsat. Anbefalinger der kan kvalificere myndighedsbeslutningsgrundlag for videre indsats.

Forløbet er afgrænset og dokumenteret i form af 3 månedersnotat og en grundig rapport med vejledende anbefalinger efter seks måneder.

Effekt af ”FamilieLiv”

 • Reducering af belastningssymptomer hos barnet = Større trivsel.
 • Stressreducering hos forældre = Undgåelse af sygemelding og på sigt nedbringelse af tid på “Tabt Arbejdsfortjeneste”.
 • Mere overskud i samspillet mellem barn og voksen = Sundere familieforhold.
 • Hjælp til at forældrene i højere grad bliver i stand til at samarbejde omkring barnet = Tryghed i forældrerollen.
 • Ensartethed i tilgangen = Større tryghed for barnet.
 • Fastholdelse i eller tilbagevenden til skole = Sikring af barnets faglige og sociale læring og udvikling.
 • Undgåelse af evt. anbringelse som er en omfattende og indgribende foranstaltning = Sammenhold på familien.
 • Større overskud hos forældre til at kunne indgå i samarbejde med netværk = Mere kontruktive møder, og fokus på barnets situation som et fællesskabsanliggende.
 • Fokus på søskende = Nedsat risiko for udvikling af følelsesmæssig belastning.

 

Indhold i ”FamilieLiv”

 • Hjælp til etablering af struktur og forudsigelighed – helt konkret og lavpraktisk.
 • Rådgivning omkring diagnose(r) – psykoedukation til både barn og forældre + evt. søskende.
 • Rådgivning om stressreducering omkring barnet.
 • Rådgivning omkring forældreroller ift. et barn med autisme / evt. når man selv har autisme.
 • Samtaler om sorg, krise, bekymringer ift. fremtid.
 • Fokus på overskud og energiskabende rammer.
 • Inddragelse af familienetværk.
 • Drøftelse af indhold på møder f.eks. med myndighed, psykiatri, skole osv.
 • Deltagelse i møder som familiens bisidder eller talerør.
 • Udarbejdelse af statusnotater til myndighed efter 3 måneder og en grundig rapport med vejledende anbefalinger efter 6 måneder.

 

Omfang
Der er mulighed for at vælge mellem to pakker, afhængigt af behovet i familien. Hver pakker er et forløb over 6 måneder.

Pakke 1 indeholder 100 timer
I forløbet er der beregnet to konfrontationstimer ugentligt med familien (ét besøg). Kørselstid er inkluderet, dog i et omfang af max 1½ times kørsel pr. besøg, svarende til ca. 40 km fra Autismecenter Nord-Bo. Deltagelse i opstartsmøde, netværksmøder og samarbejdsmøder. I alt fem møder á to timer. Udarbejdelse af statusnotat efter tre måneder og en grundig rapport med vejledende anbefalinger efter seks måneder. Forløbet strækker sig over seks måneder.

Pakke 2 indeholder 80 timer
I forløbet er beregnet en konfrontationstime ugentligt med familien (eller to timer hver 14. dag). Kørselstid er inkluderet, dog i et omfang af max 1½ times kørsel pr. besøg, svarende til ca. 40 km fra Autismecenter Nord-Bo. Hvis besøg aftales til to timer hver 14. dag vil kørselsudgiften blive reduceret og modregnet faktureringsbeløbet. Deltagelse i netværksmøder/samarbejdsmøder/ opstarts-og afsluttende møde. I alt fem møder á to timer. Udarbejdelse af statusnotat efter tre måneder og en grundig rapport med vejledende anbefalinger efter seks måneder. Forløbet strækker sig over seks måneder.

Understøttende forløb
Hvis der ved afslutning af et FamilieLiv-forløb vurderes, at der er særligt komplicerede problemstillinger som kræver en opfølgning, kan rådgiver i samråd med familien, vurdere om der er behov for tilkøb af et kortere understøttende forløb. Der skal ved tilkøb af et kortere understøttende forløb være tale om forlængelse af et eksisterende FamilieLiv-forløb.

Tilkøb af 25 timer svarende til cirka 3 måneders indsats.
 

Hvem løser opgaven?
Specialpædagogisk konsulent med omfattende og fast forankret autismefaglig viden og med kendskab til familiearbejde. Det vil være en gennemgående konsulent der kommer i familien således der sikres høj grad af tillidsfuld relation. Konsulenten har viden om de kommunale foranstaltninger.

Igangsættelse
Der afholdes opstartsmøde, sammen med myndighedsperson + familie, hvor mål for forløbet drøftes.
Der evalueres gennem notat efter 3 mdr. og gennem rapport ved afslutning.
 

Ved behov for yderligere information eller ved indstilling af familie kontakt afdelingsleder Annette Møller.