Familieliv

FamilieLiv er en foranstaltning i de tilfælde, hvor der er brug for en længere indsats end et normalt rådgivningsforløb. Forløbet kan i nogle situationer ses som en forebyggende indsats, hvor der ydes konsulentbistand. Der er tale om en familierettet indsats.

Det faglige indhold:

 • Hjælp til etablering af struktur og forudsigelighed – helt konkret og lavpraktisk.
 • Rådgivning omkring diagnose(r) – psykoedukation til både barn og forældre + evt.søskende.
 • Rådgivning om stressreducering omkring barnet.
 • Rådgivning omkring forældreroller ift. et barn med autisme / evt. når man selv har autisme.
 • Samtaler om sorg, krise, bekymringer ift. fremtid.
 • Fokus på overskud og energiskabende rammer.
 • Inddragelse af familienetværk.
 • Drøftelse af indhold på kommende møder f.eks. med myndighed, psykiatri, skole osv.
 • Deltagelse i møder som familiens bisidder eller talerør.
 • Udarbejdelse af statusnotater til myndighed efter 3 og 6 mdr.

Formål

 • Reducering af belastningssymptomer hos barnet = større trivsel.
 • Stressreducering hos forældre = undgåelse af sygemelding og på sigt nedbringelse af tid på “Tabt Arbejdsfortjeneste”.
 • Mere overskud i samspillet mellem barn og voksen = sundere familieforhold.
 • Hjælp til at forældrene i højere grad bliver i stand til at samarbejde omkring barnet =
 • Ensartethed i tilgangen og dermed større tryghed for barnet.
 • Fastholdelse i eller tilbagevenden til skole = sikring af barnets faglige og sociale læring og udvikling.
 • Undgåelse af evt. anbringelse som er en omfattende og indgribende foranstaltning = sammenhold på familien.
 • Større overskud hos forældre til at kunne indgå i samarbejde med netværk = mere kontruktive møder.
 • Fokus på søskende = nedsat risiko for udvikling af følelsesmæssig belastning.
 • At forløbet er afgrænset og dokumenteret = afslutning når behovet ikke er aktuelt længere.

OMFANG
Der er mulighed for at vælge mellem to pakker, afhængig af behovet i familien. Hver pakker er et forløb over 6 måneder.

Pakke 1 indeholder 100 timer.
I forløbet er der beregnet 2 konfrontationstimer ugentligt med familien (1 besøg). Kørsel i et omfang af 1,5 time pr. besøg (svarende til ca. 40 km
fra Lindholm Brygge). Deltagelse i opstartsmøde, netværksmøder og samarbejdsmøder. 5 møder i alt á 2 timer. Udarbejdelse af statusrapport efter 3 og 6 mdr. Udarbejdelse af konkret pædagogisk materiale til familien.
Fast pris for pakke 1: 49.500 kr.


Pakke 2 indeholder 80 timer.
I forløbet er beregnet 1 konfrontationstime ugentligt med familien (eller to timer hver 14. dag). Kørsel i et omfang af 1,5 time pr. besøg (svarende til
ca. 40 km. fra Lindholm Brygge). Hvis besøg i familien ligger med to timer hver 14. dag vil kørselsudgiften blive reduceret og modregnet faktureringsbeløbet. Deltagelse i netværksmøder/samarbejdsmøder/opstarts-og afsluttende møde. 5 møder i alt á 2 timer. Udarbejdelse af statusrapport efter 3 og 6 mdr. Udarbejdelse af konkret pædagogisk materiale til familien.
Fast pris for pakke 2: 39.600 kr
 

Hvem løser opgaven?
Familiekonsulent med omfattende og fast forankret autismefaglig viden og desuden med psykoterapeutisk uddannelse, der sikrer at der også kan arbejdes teraputisk omkring de følelsesmæssige aspekter i familien. Det vil være en gennemgående konsulent der kommer i familien således der sikres høj grad af tillidsfuld relation. Konsulenten har viden om de kommunale foranstaltninger.


Igangsættelse:
Der afholdes opstartsmøde, sammen med myndighedsperson + familie, hvor mål for forløbet drøftes. Der evalueres gennem notat efter 3 mdr. og ved afslutning. Ved behov for yderligere information eller ved indstilling af familie

Hent vores brochure her


Telefonisk henvendelse til:
Afdelingsleder Annette Møller
Tlf. 41699640/ tlf. 98279042
Lindholm Brygge 2-4
9400 Nørresundby
E-mail: am@nordbo.dk