Familiesamarbejdet

I overensstemmelse med TEACCH-principperne lægger vi stor vægt på samarbejdet med familien. Dette ud fra den betragtning, at familierne typisk er dem, der kender de unge bedst, og vi som professionelle er dem, der ved mest om pædagogisk arbejde med unge med autisme. Som professionelle kan vi sammen med familier og pårørende udgøre en betydningsfuld alliance i arbejdet hen imod stadig forbedrede vilkår for målgruppen.

Der afholdes på Autismecenter Nord-Bo statusmøder minimum en gang årligt med deltagelse af den enkelte bruger/beboer/værkstedsmedarbejder, med disses forældre, repræsentant fra handle kommunen og repræsentant fra Autismecenter Nord-Bo. Desuden afholdes der typisk opstartsevalueringsmøde 2–3 måneder efter start, hvor der samles op på forløbet indtil nu.

Der er et løbende samarbejde med forældrene, som afpasses efter de individuelle behov hos den enkelte bruger/værkstedsmedarbejder/beboer. Fælles er dog, at eftersom den enkelte bruger er på vej ind i ungdomslivet/voksenlivet, vil forældrekontakten også naturligt præges af, at den enkelte unge trænes i selvstændiggørelse på så mange områder som muligt og naturligvis er medbestemmende i forhold til om forældre skal medindvolveres. Der skal altid en accept til når den enkelte er over 18 år.

Autismecenter Nord-Bo er altid åben for besøg af familie og andre gæster. Kontakt en afdelingsleder, viceforstander eller forstander for en konkret besøgsaftale.