Det grønne serviceteam

Teamet varetager pasning af udenomsarealer på Autismecenter Nord Bo. Det være sig græsklipning, fjerne ukrudt og bortkørsel af haveaffald. Haveholdets opgaver vil være årstidsbestemte.

Værkstedsmedarbejdere kan erhverve kørekort til plænetraktor og lettere maskiner.

Ansvarlig for teamet: Frank Nielsen, fn@nordbo.dk, mobil 22 87 92 66