Idégrundlag

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet i Autismecenter Nord-Bo er, at vi har at gøre med mennesker, som på trods af en autismespektrumforstyrrelse, er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov.
 
På Autismecenter Nord-Bo anerkender vi, at hvert enkelt menneske er unikt med ganske særlige færdigheder og vanskeligheder, som må medtænkes i det pædagogiske arbejde. Autismecenter Nord-Bo tilbyder en vifte af muligheder, som tilpasses det enkelte menneske. Der lægges med andre ord stor vægt på individuelle forløb.
 
Disse mennesker har naturligvis også sammenfaldende behov, for eksempel behov for regelmæssighed, overskuelighed, struktur, forudsigelighed, sammenhæng i hverdagen og tryghed. Disse behov imødekommes i Autismecenter Nord-Bo regi.