Individuel støtte

Der tilbydes individuel støtte til personer med autismespektrumforstyrrelse, dette kan eksempelvis være i form af:

 • Individuelle samtaler i hjemmet med henblik på at få en hverdag til at fungere
 • Hjælp til at skabe struktur og overskuelighed i hverdagen
 • Hjælp til at bryde isolation, hvor det kan være svært at komme ud eller komme i skole
 • Hjælp til at forstå sammenhængene i verden omkring dem
 • Gennem samarbejde at støtte voksne i at udarbejde hensigtsmæssige strategier i dagligdagen  
Eksempler på problemer:
 • Skolevægring/fobier
 • Tristhed og depression
 • Selvskadende adfærd
 • Selmordstruede
 • Isolation
 • Manglende overblik over praktiske gøremål i hverdagen  
Kontakt administrativ koordinator Sila Thiel, st@nordbo.dk eller 98 27 90 02 for mere information.