Klub- og cafétilbud

Autismecenter Nord-Bo tilbyder alle, der er mindst 15 år og er diagnosticeret med en autismespektrumforstyrrelse, mulighed for socialt samvær med ligestillede. Der tages individuelle hensyn til medlemmerne, og der lægges stor vægt på medbestemmelse og selvstændighed med valgfrie aktiviteter. Klubben er beliggende i Aabybro og Caféen i Nørresundby i tilknytning til vore udviklingsforløb i de to afdelinger.

Klub- og cafétilbuddet er indeholdt i ydelser bevilliget efter §103 og §104. 

For alle øvrige købes tilbuddet særskilt som et supplement til STU eller dagtilbud efter beskæftigelseslovgivningen, eller det kan tilkøbes til unge og voksne, der ikke har tilknytning til afdelingerne i øvrigt, hvorved tilmeldingen sker på baggrund af konkret henvendelse fra kommunen og efterfølgende visitering. Det er også muligt at tilmelde sig klub- og cafetilbuddet som ikke offentlig instans/enkeltperson og derved betale via egenbetaling.

ST/jan 2019.