Kompetenceløft

Kompetenceløft er et helhedsorienteret tilbud, og indholdet sammensættes individuelt på baggrund af de af myndighed opsatte mål med indsatsen, og under hensyntagen til  borgerens  forudsætninger og støttebehov. 
Dog vil indsatsen altid indeholde elementer af beskæftigelsestrænende og/eller uddannelsestrænende fag.

Et fast element i kompetenceløft er det tætte samarbejde imellem borgeren og en vejleder med en højt specialiseret autismefaglig viden. Gennem ugentlige udviklingssamtaler sikres en løbende opfølgning på målene med indsatsen, og der arbejdes desuden med bl.a. CV og personlig plan for vejen mod job eller uddannelse. Samtidig fungerer vejlederen som bindeleddet til myndighed ift. at dokumentere effekten af indsatsen. 

Hvor: Kompetenceløft foregår på Lindholm Brygge 2-4 og Skansevej 7-9 i Nørresundby.