Kommende kurser

Vores kommende kurser udbydes løbende. Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer, vil kurset blive aflyst. 

Du kan ved at klikke her komme til en oversigt på vores tilmeldingsside med alle vore aktuelle kurser, hvor de blot i oversigten er nævnt med dato og kort tekst.

 

Forsidelogo.JPG

Let´s Visualize - Min Autisme

Dato: den 14. marts 2023, kl. 9.00-15.00
Dato: den 13. juni 2023, kl. 9.00-15.00
Dato: den 20. september 2023, kl. 9.00-15.00 
Dato: den 15. november 2023, kl. 9.00-15.00 

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

  • Viden om autisme generelt
  • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
  • Viden om overordnede pædagogiske metoder
  • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 995 kr. pr. person

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

Vi udbyder også kurset i samarbejde med Hans Knudsen Instituttet i København, hvor der er planlagt kursus den 18. april samt 10. oktober. Du kan læse mere om tilmelding her.

1_Forside.jpg

Autismekursus for socialrådgivere

To-dages kursus
Den 19. april og den 20. april, kl. 9.00-15.00

Kurset henvender sig til socialrådgivere, som i det daglige møder borgere med autisme. Borgere, der kognitivt befinder sig inden for normalområdet, men hvor funktionsniveauet kan være lavt. 

For at få det bedst mulige samarbejde i spil og få afdækket borgerens perspektiv, fordres der en grundlæggende viden om autisme og de særlige forudsætninger hos borgeren, og ikke mindst viden om virksomme metoder og strategier.

På kurset vil der derfor blive sat fokus på de udfordringer og dilemmaer, der kan komme i spil når rådgiveren, i samarbejde med borgeren, skal vurdere støttebehovet samt fastlægge konkrete og realiserbare mål- og handleplaner.

Pris: 3.395 kr. pr. person.

Tilmelding og mere info.

image00022.png

Autisme og ungdomsuddannelser/videregående uddannelser

Dato: 27. april 2023, kl. 9.00-15.00

Vi sætter fokus på, hvad autisme stiller af krav til uddannelsesmiljøet, for den enkelte elev og for de professionelle der arbejder med målgruppen.

Kurset henvender sig til professionelle/fagpersoner som ønsker en grundlæggende introduktion og viden om autisme samt hvilke udfordringer der kan opstå i overgange til en ny uddannelse samt under selve uddannelsen.  Fx pædagoger, lærer, medarbejdere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Pris for kurset: 1.315 kr.

Tilmelding og mere info

Forsidelogo.JPG

Opfølgningskursus “Let´s Visualize - Min Autisme” 

Opfølgningskursus og sparring for fagpersoner ift. anvendelsen af selvforståelsesmaterialet “Let´s Visualize - Min Autisme” 

Den 30. maj 2023, kl. 9.00-15.00

Opfølgningskurset giver mulighed for, at fagpersoner får drøftet spørgsmål, som kan være opstået undervejs i anvendelsen af materialet og/eller metoden. Desuden mulighed for erfaringsudveksling blandt kollegaer/eget team ift. målgruppe og materialets anvendelsesmuligheder. Det er ikke et krav at fagpersoner har været på intro kursus i LV.

På kurset repeteres baggrunden for materialet, formålet, målgruppen og metoden/fremgangsmåden. Der vises videoklip af metoden, samt hvordan andre specialpædagogiske redskaber kan inddrages under “Hjælpsomme ideer”. 

Kurset henvender sig til fagpersoner, som har et godt kendskab  til selvforståelsesmaterialet ”Let´s Visualize - Min Autisme”, og som har anvendt materialet flere gange ift. borgere med autisme eller pårørende.

Pris: 995 kr.

Tilmelding og mere info.

image00011.png

Pårørende-/bedsteforældrekursus

Dato: 25. maj 2023, kl. 14.30-17.30
Temaeftermiddag

Som pårørende til et barn/ung med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet/den unge, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre jævnaldrende. Det kan være adfærd, som er svær at tolke eller forstå, og som man måske kan mangle redskaber til at håndtere.

Formålet med temaeftermiddagen er at give pårørende mulighed for at drøfte disse oplevelser med andre, at få forståelse for barnet/den unges udfordringer samt at få redskaber til at støtte barnet på bedst mulig vis.

Pris: 370 kr. pr. person

Tilmelding og mere info 

Rummet.jpg

AutismeProfil-Job

Dato: 21. - 22. august 2023
2½-dages kursus

Formålet med AutismeProfil-Job er at bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen for en målgruppe, hvor en meget stor andel har vanskeligheder med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er et to-dags kursus plus ½ dag til Brush-Up.

AutismeProfil-Job er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov). 

Pris for kursus: 16.500 kr. pr. person

Tilmelding og mere info

Vi kommer også gerne ud til din arbejdsplads og afholder kurset.
Kontakt afdelingsleder Annette Møller for mere info. Mobil 41 69 96 40

 

image00037.png

Grundkursus i autismespektrumforstyrrelse 

Dato: torsdag den 14. september, kl. 9.00-15.00
Kurset henvender sig til fagpersoner som arbejder med børn, unge og voksne med autisme. Med dette grundkursus om ASF, vil fagpersoner blive klædt godt på til forståelsen af og arbejdet med mennesker med autisme. Kursets deltagere vil få en grundlæggende viden om autisme, en bedre forståelse af autismens komplekse udtryk, samt et indblik i autismens indflydelse på mennesker med autismes liv. Yderligere vil kursisterne blive indført i en række grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, som er anvendelige i det daglige arbejde med børn, unge og voksne med autisme.

Målgruppe: pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, UU-vejledere eller andre fagpersoner, som støtter børn, unge eller voksne med autisme.

Pris for kurset: 1.315 kr

Tilmelding og mere info.

 

 

familei.png

Forældrekursus - om pædagogiske metoder og strategier

Et tre-dages kursus

Datoer: 27. september, 25. oktober og 29. november 2023.
Kl. 9.00-15.00

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat.

Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den individuelle autismeprofil og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes.

Pris: 3.750 kr. pr. person

Tilmeld dig og læs mere her.