Kommende kurser

Vores kommende kurser udbydes løbende.

Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer vil kurset blive aflyst.

 

tavle.png

Webinar om autisme og spiseforstyrrelse hos børn og unge

Dato: den 5. maj 2022, kl. 13.00-16.00

Deltagerne får indblik i de bagvedliggende årsager til spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning hos børn og unge med autisme, og hvordan der skelnes mellem de to. Der vil være fokus på inddragelse af barnet/den unge selv og familiernes perspektiver samt viden om, hvordan der kan arbejdes med problemstillingen.

Målgruppe: fagfolk omkring børn og unge med autisme som er påvirket af spiseforstyrrelse eller forstyrret spisning.

Pris: 350 kr.

Tilmelding og mere info.

Forsidelogo.JPG

Let´s Visualize - Min Autisme

Dato: 10. maj 2022, kl. 9.00-15.00
Dato: 28. september 2022, kl. 9.00-15.00
Dato: 26. oktober 2022, kl. 9.00-15.00

Dato: den 23. november 2022, kl. 9.00-15.00

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

  • Viden om autisme generelt
  • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
  • Viden om overordnede pædagogiske metoder
  • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 995 kr. pr. person

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

Rummet.jpg

AutismeProfil-Job

Dato: 14. juni & 15. juni 2022, kl. 9.00-15.00 - Odense

Formålet med AutismeProfil-Job er at bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen for en målgruppe, hvor en meget stor andel har vanskeligheder med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er et to-dags kursus, som udbydes forskellige steder i Jylland samt Københaven via vores samarbejdspartner Hans Knudsens Instituttet.

AutismeProfil-Job er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov). 

Pris for kursus: 16.500 kr.

Tilmelding og mere info

 

vaerktoej.jpg

Fagpersonkursus

Dato: den 18. og 19. maj 2022 - kl. 9.00-15.00

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, mentorer, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Indhold:
• Autisme og hjernen
• Diagnostisering af autisme
• Komorbiditet (andre diagnoser sammen med autismen)
• Den autistiske tænke- og læringsstil
• Stress og belastningsreaktioner
• Overordnede autismepædagogiske tilgange
• Overordnede samtaleredskaber til visuelt strukturerede samtaler

Pris: 2.150 kr. pr. person

Tilmelding og mere info

familei.png

Forældrekursus - om pædagogiske metoder og strategier

Dato: 17. aug &  21. sep, 2022-  kl. 9.00-15.00

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat.

Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den individuelle autismeprofil og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes.

Pris: 2.500 kr. pr. person

Tilmeld dig og læs mere her.