Kommende kurser

Du kan ved at klikke her komme til en oversigt på vores tilmeldingsside med alle vore aktuelle kurser, hvor de blot i oversigten her på siden er nævnt med dato og kort tekst.

 

Vores kommende kurser udbydes løbende. Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

Vi samarbejder med Hans Knudsens Instituttet i København, som også udbyder vores "Let´s Visualize - Min Autisme" - se info her.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer, vil kurset blive aflyst. 

 

 

image00037.png

Grundkursus i autismespektrumforstyrrelse 

Dato: torsdag den 14. september, kl. 9.00-15.00
Kurset henvender sig til fagpersoner som arbejder med børn, unge og voksne med autisme. Med dette grundkursus om ASF, vil fagpersoner blive klædt godt på til forståelsen af og arbejdet med mennesker med autisme. Kursets deltagere vil få en grundlæggende viden om autisme, en bedre forståelse af autismens komplekse udtryk, samt et indblik i autismens indflydelse på mennesker med autismes liv. Yderligere vil kursisterne blive indført i en række grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, som er anvendelige i det daglige arbejde med børn, unge og voksne med autisme.

Målgruppe: pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer, UU-vejledere eller andre fagpersoner, som støtter børn, unge eller voksne med autisme.

Pris for kurset: 1.315 kr

Tilmelding og mere info.

 

 

familei.png

Forældrekursus - om pædagogiske metoder og strategier

Et tre-dages kursus

Datoer: 27. september, 25. oktober og 29. november 2023.
Kl. 9.00-15.00

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat.

Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den individuelle autismeprofil og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes.

Pris: 3.750 kr. pr. person

Tilmeld dig og læs mere her.

Forsidelogo.JPG

Let´s Visualize - Min Autisme

Dato: den 20. september 2023, kl. 9.00-15.00 
Dato: den 14. november 2023, kl. 9.00-15.00 

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

  • Viden om autisme generelt
  • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
  • Viden om overordnede pædagogiske metoder
  • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 995 kr. pr. person

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

Vi udbyder også kurset i samarbejde med Hans Knudsen Instituttet i København, hvor der er planlagt kursus den 18. april samt 10. oktober. Du kan læse mere om tilmelding her.

vaerktoej.jpg

Fagpersonkursus

Dato: 9. og 10. oktober 2024 - kl. 9.00-15.00

Kurset henvender sig til professionelle, f.eks. pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, socialrådgivere, mentorer, beskæftigelseskonsulenter, UU-vejledere eller PPR-personale, der arbejder med børn, unge eller voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Indhold:

  • Diagnosen ”autismespektrumforstyrrelse”
  • Autismens ætiologi
  • Stress- og belastningsreaktioner og sameksisterende diagnoser
  • Autismeprofilen
  • Overordnede autismepædagogiske tilgange
  • Samtaleredskaber til visuelt strukturerede samtaler

Pris: 2.895 kr. pr. person

Tilmelding og mere info

Autismeprofilen_-_seksualitet.png

Autisme og seksualitet

Dato: 5. og 6. september 2023, kl. 9.00-15.00
To-dages kursus

Et kursus for fagpersoner om autisme og seksualitet, samt brugen af tillægsmaterialet ”Let´s Visualize – Min Seksualitet”

Mennesker med autisme kan være udfordrede ift. at kunne mærke, forstå, italesætte og omsætte egne og andres tanker, behov og signaler om intimitet, sex, seksualitet og kønsidentitet. Dette kan give anledninger til misforståelser, fejltolkninger og overskridelse af grænser.

Der er et stadigt stigende samfunds- og lovgivningsmæssigt fokus på betydningen af seksualundervisning, hvilket betyder, at fagpersoner fremadrettet skal have et større fokus på området. Vi skal være bevidste om, hvordan vi kan agere i samtaler og i samarbejdet med mennesker med autisme som oplever tvivl, undren eller udfordringer ift. seksualitet og det følelsesmæssige område.

Pris: 2.895 kr.

Tilmelding og mere info.

Sprog_og_kommunikation_-_jpg_besk.jpg

Autisme og Selektiv mutisme - når ordene svigter

Dato: 21. november 2023, kl. 9.00-15.00

På dette kursus vil blive sat fokus på, hvordan den selektive mutisme kan forstås hos mennesker med autisme, hvilke udfordringer det kan give for fagpersoner, samt redskaber som kan anvendes til at hjælpe kommunikationen på vej.

Kurset henvender sig primært til fagpersoner; psykologer, socialrådgivere, lærere, pædagoger, konsulenter og lignende.

Pris for kurset: 1.315 kr.

Tilmelding og mere info