Kommende kurser

Vores kommende kurser udbydes løbende. Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer, vil kurset blive aflyst. 

 

Forsidelogo.JPG

Let´s Visualize - Min Autisme

Dato: den 23. november 2022, kl. 9.00-15.00
Dato: den 14. marts 2023, kl. 9.00-15.00
Dato: den 13. juni 2023, kl. 9.00-15.00
Dato: den 20. september 2023, kl. 9.00-15.00 
Dato: den 15. november 2023, kl. 9.00-15.00 

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

  • Viden om autisme generelt
  • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
  • Viden om overordnede pædagogiske metoder
  • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 995 kr. pr. person

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

familei.png

Forældrekursus - om pædagogiske metoder og strategier

Et tre-dages kursus

Datoer: 18. januar - 1. februar og 15. februar 2023
Kl. 9.00-15.00

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat.

Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den individuelle autismeprofil og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes.

Pris: 3.750 kr. pr. person

Tilmeld dig og læs mere her.

Rummet.jpg

AutismeProfil-Job

Dato: 22. og 23. marts 2023
2½-dages kursus

Formålet med AutismeProfil-Job er at bidrage til at styrke beskæftigelsesindsatsen for en målgruppe, hvor en meget stor andel har vanskeligheder med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Det er et to-dags kursus plus ½ dag til Brush-Up.

AutismeProfil-Job er et effektivt samtaleredskab, hvor fagpersonen gennem brugen af konkrete og visuelt understøttede redskaber får kortlagt borgerens arbejds- og uddannelsesmæssige forudsætninger ned i detaljen (f.eks. antal arbejdstimer om ugen, jobtyper/opgavetyper samt relevante støttebehov). 

Pris for kursus: 16.500 kr. pr. person

Tilmelding og mere info

Vi kommer også gerne ud til din arbejdsplads og afholder kurset.
Kontakt afdelingsleder Annette Møller for mere info. Mobil 41 69 96 40

 

image00017.png

Autisme og bekymrende skolefravær

1. marts 2023, kl. 9.00-15.00
Er du fagperson og arbejder med børn og unge, som har svært ved at komme i skole og savner du metoder til at forstå og håndtere problemstillingen? Så er dette kursus helt sikkert noget for dig!

Heldagskurset henvender sig til fagpersoner, f.eks. pædagoger, lærere, socialrådgivere, ledere, mentorer, SPS-støttepersoner, UU-vejledere eller PPR-personale som arbejder med børn og unge med autisme som ikke kommer i skole.

Pris: 1.315 kr. pr. person

Tilmelding og mere info

Kurset udbydes også i efteråret den 1. november - tilmelding er åben.

image00022.png

Autisme og ungdomsuddannelser/videregående uddannelser

Dato: 27. april 2023, kl. 9.00-15.00

Vi sætter fokus på, hvad autisme stiller af krav til uddannelsesmiljøet, for den enkelte elev og for de professionelle der arbejder med målgruppen.

Kurset henvender sig til professionelle/fagpersoner som ønsker en grundlæggende introduktion og viden om autisme samt hvilke udfordringer der kan opstå i overgange til en ny uddannelse samt under selve uddannelsen.  Fx pædagoger, lærer, medarbejdere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Pris for kurset: 1.315 kr.

Tilmelding og mere info

image00011.png

Pårørende-/bedsteforældrekursus

Dato: 25. maj 2023, kl. 14.30-17.30
Temaeftermiddag

Som pårørende til et barn/ung med autisme kan man opleve særlige situationer eller en særlig adfærd hos barnet/den unge, der kan være anderledes, end det man oplever hos andre jævnaldrende. Det kan være adfærd, som er svær at tolke eller forstå, og som man måske kan mangle redskaber til at håndtere.

Formålet med temaeftermiddagen er at give pårørende mulighed for at drøfte disse oplevelser med andre, at få forståelse for barnet/den unges udfordringer samt at få redskaber til at støtte barnet på bedst mulig vis.

Pris: 370 kr. pr. person

Tilmelding og mere info