Kommende kurser

Vores kommende kurser udbydes løbende.

Har du spørgsmål til tilmelding eller faktura er du velkommen til at kontakte os på st@nordbo.dk / 20 99 20 51.

For alle vore kurser gør det sig gældende, at ved færre tilmeldinger end 12 personer vil kurset blive aflyst.

 

Forsidelogo.JPG

Let´s Visualize - Min Autisme

Dato: 28. september 2022, kl. 9.00-15.00
Dato: 26. oktober 2022, kl. 9.00-15.00

Dato: den 23. november 2022, kl. 9.00-15.00

"Let´s Visualize - Min Autisme" er et psykoedukationsmateriale til fagpersoner, der afholder selvforståelsessamtaler med unge og voksne med autisme. Kurset giver en grundig introduktion til dig som fagperson samt gennemgang af materialet, praksiseksempler og øvelser. 

Gennem brugen af materialet opnår borgeren (og fagpersonen):

  • Viden om autisme generelt
  • Afdækning af personens individuelle udfordringer og styrker - ”Min autisme”
  • Viden om overordnede pædagogiske metoder
  • Samling af viden, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og øvrige fagpersoner) og tage med sig videre i livet.

Pris for kursus: 995 kr. pr. person

Klik på dato øverst for tilmelding eller se hele vores kursusoversigt her.

familei.png

Forældrekursus - om pædagogiske metoder og strategier

Dato: 17. aug &  21. sep, 2022-  kl. 9.00-15.00

Man kan som forældre til et barn med autisme opleve, at man står helt alene og at man føler sig magtesløs i forhold til, at almindelige opdragelsesprincipper ikke virker efter hensigten men nærmest modsat.

Barnet med autisme kan være meget skiftende i humør og funktion, fra dag til dag, men også mellem hjem, skole og fritid mm. Mange vil opleve udfordringer ift. at håndtere disse problemstillinger, og måske også mangle redskaber. Formålet med kurset er at give deltagerne en større viden om den individuelle autismeprofil og karakteristika om hvordan det understøttes bedst muligt i hverdagen således, at trivsel og udvikling fremmes.

Pris: 2.500 kr. pr. person

Tilmeld dig og læs mere her.