Let’s Visualize – Min Autisme

www.letsvisualize.dk

Let’s Visualize – Min Autisme er et konkret og visuelt understøttet samtalemateriale, hvis hovedformål er at fremme selvforståelsen hos unge og voksne med autisme, for derved at skabe grobund for at opnå bedre livskvalitet.

Materialet henvender sig til fagpersoner, som tilbyder selvforståelsessamtaler/psykoedukation til personer med autisme. Fagpersoner kan fx være pædagogisk personale, psykologer, læger, sygeplejersker, miljøterapeuter, osv. Materialet kan købes og bruges af alle.

Let’s Visualize – Min Autisme giver viden om:

  • Autisme generelt
  • Selvforståelse – afdækning af individuelle udfordringer og styrker
  • Overordnede hjælpsomme ideer, som kan danne udgangspunkt for, at personen med autisme og/eller fagpersoner kan arbejde med at planlægge individuelle interventioner undervejs i og efter selvforståelsesforløbet.

- alt sammen betydningsfulde oplysninger, som personen med autisme kan dele med sit netværk (fx pårørende og fagpersoner), og som kan tages med videre i livet.

Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor du også kan downloade gratis arbejdsark.