Jesper Schmith
Forstander
Lasse Irming Andreasen
Viceforstander
Annette Møller
Afdelingsleder
Viden & Udvikling
Anni Jespersen
Afdelingsleder
Stu-afdelingen
Karin Wognsbæk
Pædagogisk leder og stedfortræder
Stu-afdelingen
Lolita Ajero Rosenvinge
Afdelingsleder
De Gule Værksteder
Jannie Friis
Projektleder
Boafdelingen - Atrium
Lene Molbjerg Larsen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mads Ertzinger Klinksgaard
Afdelingsleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Malene Rask Pedersen
Afdelingsleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Randi Jørgensen
Afdelingsleder
Momentum
Søren Østergaard
Afdelingsleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Anders Scheuer
Praktikmedarbejder
Stu-afdelingen
Annette Overgaard
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Anna Løth Gregersen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Ann Hornum
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Annette Steffensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Annemette Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Asta-Louise K. B. Nielsen
Pratikkoordinator
Stu-afdelingen
(barselsorlov)
Anita Toft Gade
Ernæringsassistent
De Gule Værksteder
Birgitte Koldkjær
Ernæringsassistent med vejlederopgaver
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Birthe Fruensgaard
Servicemedarbejder
Stu-afdelingen
Britt Rask Nøhr
Ernæringsassistent
Stu-afdelingen
Camilla Olesen
Vejleder
Stu-afdelingen
Casper Walsøe Hansen
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
Christina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Chandra Søberg
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte M. Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Charlotte Klitholm
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Charlotte S. Schiønning
Vejleder
Momentum
Christian Lund Kristensen
Vejleder
Momentum
Dorte Bislev Thomsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Dorte Sørensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Elena Hybschmann
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Frank Nielsen
Pædagogisk medhjælper
De Gule Værksteder
Gitte Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Gitte Gregersen
Vejleder
Momentum
Hanne Bager Riedel
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Hanne Nøhr Hansen
Bogholderiansvarlig
Tværgående
Heidi Kruse Meyer
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Helle Eriksen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Helle Pagh Jensen
Lønansvarlig
Tværgående
Jakob Andersen
Vejleder
Stu-afdelingen
Jane Bækgaard
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Jane Andersen
Vejleder
Stu-afdelingen
Janne Østergaard
Vejleder
Stu-afdelingen
Jette Lønsman Gjøderum
Økonoma
De Gule Værksteder
Jesper Nørgaard Andersen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Jon Severi Räsanän
Pedelmedhjælper
De Gule Værksteder
Julie Oht Munk
Vejleder
Stu-afdelingen
Helle K. Iversen
Vejleder
Boafdelingen - Sankt Peders Gade
Helle Karoline Steffensen
Sekretær
Tværgående
Henrik S. Christensen
Vejleder
De Gule Værksteder
Karis Lund Vilhelmsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Kathrine Kjær Hansen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Ketty H. Olsen
Sekretær
Boafdelingen
Kristina Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Kristoffer Hvid Mortensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Laura B. J. Eduardsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Lena Madsen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Lars Henrik Olesen
Vejleder
De Gule Værksteder
Line Østergaard
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Liv Munk Nielsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
(barselsorlov)
Lone Vinther
Vejleder
Momentum
Louise-Maria Kinnberg Larsen
Vejleder
Momentum
Mads Dahl Kragholm
Planlægningskoordinator og vejleder
Stu-afdelingen
Mai Rødvig Vestergaard
Vejleder
Momentum
Marie Bech Kristensen
Vejleder
Stu-afdelingen
Marie Sørensen
Vejleder
Stu-afdelingen
Martin Nyvang
Pedel
De Gule Værksteder
Malene Holst
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette Andersen
Socialrådgiver og praktikkoordinator
Stu-afdelingen
Mette Aarup Laustsen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Mette Bang
Specialpædagogisk konsulent & Seksualvejleder
Viden & Udvikling
Mette Fremlev Als
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette P. Koldkjær
Vejleder
Stu-afdelingen
Mette Vaabengaard Larsen
Sekretær
Tværgående
Morten Kidmose
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Mikkel Svaneborg
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Mille Maria Lozina
Vejleder
Momentum
Nadia Bjerre
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Niels Johannesen
Kantine, rengøring og service
Tværgående
Peter K. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Peter Svanborg Sloth
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Peter Tengstedt
Specialpædagogisk konsulent
Viden & Udvikling
Pia Berg
Vejleder
De Gule Værksteder
Rasmus Jørgensen
Vejleder
Boafdelingen - Aabybro/Brovst
Rasmus Park Olesen
Vejleder
Boafdelingen Aabybro/Brovst
Louise T. Møller
Vejleder
De Gule Værksteder
Rekke Hird
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Sanne Michelsen
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Pedersgade
Sila Thiel
Administrativ koordinator
Viden og Udvikling
Sussi Hjorth
Vejleder
Momentum
Susanne Kristensen
Sekretær & Digital ansvarlig
Tværgående
Søren Damholdt
Vejleder
Momentum
Stefan S. Schiønning
Vejleder
Boafdelingen
Sankt Peders Gade
Søren Manniche
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Tina Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Tina Theter
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Thea Kruse Rasmussen
Vejleder
Stu-afdelingen
Thomas Bjerregaard Jensen
Vejleder
Boafdelingen - Kummerowsvej
Trine Pallesgaard
Pædagogisk medhjælper
Stu-afdelingen
Tobias Thomsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Tobias Toft Larsen
Vejleder
Stu-afdelingen
Tonny Buch
Værkstedsassistent
De Gule Værksteder
Ulla Larsen
Vejleder
Boafdelingen - Peter Løthsvej
Vibeke Brams
Autoriseret psykolog
Viden & Udvikling
(barselsorlov)