Mentortilbud

Mentorstøtten har som overordnet formål at skabe så selvstændigt et liv som muligt for den enkelte person på så mange områder som muligt. Støtten sikrer så vidt muligt, at personen kan opnå eller fastholde ansættelse i job med løntilskud, fleksjob, ordinært job, uddannelse eller lignende.

Mentorstøtten udgør minimum 1 time og typisk op til maksimalt fem timer om ugen i 41 uger om året. 

Tilbuddet henvender sig til borgere, som skal eller er i gang med uddannelse, arbejde eller anden form for beskæftigelse, og som har opnået en så høj grad af selvstændighed, at de ikke har behov for at indgå i et decideret dagtilbud eller STU. 

Mentorstøtte kan således både tilbydes personer, der ikke tidligere har haft tilknytning til dagtilbud på Autismecenter Nord-Bo og personer, som står for udslusning af forløb i dagtilbud.

Rev/ST nov. 2017