Mentorindsats

- specialiseret indsats til uddannelse og beskæftigelse.

Det overordnede mål med mentorindsatsen er altid afklaring, brobygning eller fastholdelse ift. uddannelse eller job. Indsatsen har samtidig et helhedsorienteret fokus, og indsatsen vil således betragte borgerens uddannelses- eller beskæftigelsespotentiale i sammenhæng med den samlede livssituation. 

Der vil derfor ofte være behov for at arbejde med bl.a. psykoedukation, transporttræning, mestringsstrategier ved stress, angst og sanseoverstimuli, energiforvaltning, døgnrytme, personlig fremtræden mv., så der etableres et solidt fundament for den beskæftigelses- eller uddannelsesrettede indsats.

Hvor: Mentorstøtte tilbydes på Skansevej 7-9 i Nørresundby samt ude på virksomhenden/uddannelsesstedet.